2 Φεβρουαρίου 2024

Δωρεά στην Αστυνομία κλιματιστικών από τον Στεφανάδη Ισίδωρο του Χριστοδούλου