19 Ιανουαρίου 2024

Ἡ γραμμή διχοτομήσεως Πατέλη καί ἡ τρομοκρατία στούς βουλευτές

 


Μανώλης Κοττάκης
Καί νά θέλουμε νά ἁγιάσουμε, δέν μποροῦμε.

Κάθε μέρα κάτι θά συμβεῖ, πού μᾶς ὑποχρεώνει νά ἐπιμείνουμε στό ἴδιο ρεπερτόριο: τοῦ γάμου. Οἱ διαδοχικές παρεμβάσεις τοῦ κυρίου Πατέλη στόν ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ καί τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, Ἄκη Σκέρτσου, στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τῆς ΝΔ, καθώς καί οἱ διαρκεῖς, πιεστικές τηλεφωνικές ὀχλήσεις ἡγετικῶν στελεχῶν τοῦ Μαξίμου πρός βουλευτές τῆς ΝΔ εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτικές. Ὄχι μόνο γιά τήν οὐσία τοῦ ζητήματος τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀλλά καί γιά ἕνα ἀκόμη θέμα: Τόν τρόπο σκέψεως καί τήν διαχειριστική ἱκανότητα τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας τοῦ Μαξίμου. Ἡ ὁποία ἐλλείψει προθυμίας ἀπό τό στελεχιακό δυναμικό τῆς ΝΔ ἀναγκάστηκε νά βγεῖ στό ξέφωτο γιά νά ὑποστηρίξει τίς ἐπιλογές της. Τίς ὁποῖες δέν τόλμησε νά ἀποκαλύψει προεκλογικῶς. 

Ἡ ἐφημερίδα μας μέ ἄρθρο τοῦ ὑπογράφοντος κάλεσε στίς 12 Ἰουνίου 2023, λίγο πρίν τίς δεύτερες ἐκλογές, τόν Πρωθυπουργό νά ξεκαθαρίσει ἄν στό «πληρεξούσιο» πού ζητοῦσε ἀπό τόν λαό, περιλαμβανόταν καί ἡ ἀλλαγή τοῦ ὁρισμοῦ τῆς οἰκογένειας καί ἡ θέσπιση τοῦ γάμου μετά τεκνοθεσίας. Δέν ἔλαβε ἀπάντηση ποτέ.

Πρίν ὑπεισέλθουμε στίς ὠμές παρεμβάσεις τῶν κορυφαίων τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τοῦ Μαξίμου στούς βουλευτές, πρῶτα ἐνημέρωση. Διακεκριμένοι ἐπιστήμονες πού ἀσχολοῦνται ἐπισταμένως μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα, μᾶς γνωστοποίησαν ὅτι ὁ ὅρος «γάμος ὁμοφυλοφίλων» εἶναι ἐννοιολογικά ριζικά διαφορετικός ἀπό τόν ὅρο «γάμος ὁμοφύλων». Ὁ πρῶτος παραπέμπει στόν γάμο ἀνθρώπων μέ τόν ἴδιο σεξουαλικό προσανατολισμό. Ὁ δεύτερος παραπέμπει στόν γάμο ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου. Προσοχή. Ὄχι τῆς ἰδίας φυλῆς, τοῦ ἰδίου φύλου. Ὑπάρχει διαφορά; Ὑπάρχει! Παρατηρήθηκε τό φαινόμενο νά συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης ἄνδρες τοῦ ἰδίου φύλου ἀλλά ὄχι ὁμοφυλόφιλοι, πού ὑπηρετοῦσαν σέ ἀκριτικές περιοχές ὡς δημόσιοι λειτουργοί ἤ ἄνδρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, γιά νά λάβουν μόρια γιά τίς μεταθέσεις τους! Ὁ σωστός ὅρος εἶναι «γάμος ὁμοφυλοφίλων» ἀλλά γιά λόγους «πολιτικῆς ὀρθότητος», ὅπως μᾶς ἐλέχθη, ἐπελέγη ὁ δεύτερος. Ἄν καί ὁ ὅρος «γάμος ὁμοφύλων» καθιερώθηκε πρώτη φορά μέ τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ, προκειμένου νά συζητᾶμε γιά τήν οὐσία καί ὄχι γιά τίς προκαταλήψεις, δέν μποροῦμε παρά νά παρατηρήσουμε τό ἑξῆς: Ἡ ὁρολογία ἄλλαξε, γιατί κάποιοι δέν αἰσθάνονται ἄνετα μέ τήν ταυτότητά τους!

Πᾶμε τώρα στήν οὐσία. Ἀκούσαμε μέ προσοχή τήν διάρκειας σαράντα λεπτῶν παρέμβαση τοῦ κυρίου Πατέλη στό ραδιόφωνο τοῦ ΣΚΑΪ. Τρεῖς συνοπτικές παρατηρήσεις. Πρῶτον, ἔφθασε στό τέλος τῆς συνέντευξης νά ἐκλιπαρεῖ περίπου ὅτι ὁ γάμος ἀφορᾶ ἐλάχιστους ὁμοφυλοφίλους, καθώς «τά πιό πολλά ζευγάρια δέν θά παντρευτοῦν καί ἀκόμη λιγότερα θά «κάνουν» παιδιά». Κάποιος θά πρέπει νά ἐξηγήσει στόν πρωθυπουργικό σύμβουλο, ὅτι ὁ νομοθέτης θεσμοθετεῖ κανόνες δικαίου γιά ἀόριστο ἀριθμό προσώπων. Ὄχι γιά μεμονωμένες περιπτώσεις, πού δύνανται νά ρυθμιστοῦν καί ἀπό τόν νέο νόμο γιά τήν συνεπιμέλεια τῶν τέκνων. Δεύτερον, ὁ χάρτης πού ἔδειξε στό tik tok, μέ τίς χῶρες πού δέν ἔχουν υἱοθετήσει τόν γάμο καί δέν θεωροῦνται «προηγμένες» (μέ βάση αὐτά πού ἀκούστηκαν στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ ἀπό τόν κύριο Σκέρτσο), εἶναι σύμμαχες χῶρες (Οὐκρανία, Ἰταλία, Αὐστρία, Πολωνία, Βοσνία) ἤ εἶναι ἀδελφές ὀρθόδοξες χῶρες (Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, κ.ἄ.).

Θέτοντας αὐτή τήν ἀπαράδεκτη γραμμή διχοτομήσεως στόν χάρτη, ὁ κύριος Πατέλης προσβάλλει ἀδελφούς ὁμόδοξους λαούς καί σύμμαχες χῶρες. Ἡ γκάφα! Ἀκόμη: Ὁ νεοείσακτος κύριος Πατέλης μᾶς εἶπε στήν ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τῶν πενῆντα ἐτῶν τῆς ΝΔ ὅτι τό κόμμα «στάθηκε, μέ λίγες ἐξαιρέσεις, πάντοτε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας». Δέν μᾶς λέει καί ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἐξαιρέσεις, γιά νά ἔχουμε καλό ἐρώτημα;

Τώρα, ὅσον ἀφορᾶ τόν κύριο Σκέρτσο, δέν θά προσθέσουμε πολλά. Ἀφοῦ ἀνέλυσε μέ power point σέ μπαρουτοκαπνισμένους βουλευτές καί ὑπουργούς τό ἰδεολόγημα τῆς ἰσότητας, πού ὁδηγεῖ στήν τυραννία τῆς ὁμοιομορφίας, μετά τό πέρας τοῦ «φροντιστηρίου» ἀναχώρησε γιά τήν οἰκία του, προκειμένου νά ἑορτάσει τά γενέθλια τοῦ… σκύλου του. Καί ἔπειτα σχολιάζαμε τόν Κασσελάκη γιά τά γενέθλια τῆς Φάρλι!

Τό μέγα ζήτημα πού προκύπτει πάντως ἀπό τήν συνεδρίαση τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος, εἶναι οἱ εὐθεῖες ἀπειλές πού ἐξαπέλυσε ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος, Ἄδωνις Γεωργιάδης, σέ παλαιούς βουλευτές πού ἐξελέγησαν τό 1996 καί τό 2000, πολύ πρίν αὐτός βρεῖ τόν δρόμο γιά τήν φιλελεύθερη παράταξη. Τούς προειδοποίησε ὅτι «ὅποιος δέν ψηφίσει τόν γάμο, δέν ψηφίζει Μητσοτάκη»!

Ἀπό ὅλα ὅσα ἔχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, σαράντα βουλευτές τῆς ΝΔ δείχνουν ἀποφασισμένοι νά καταψηφίσουν ἤ νά ἀπόσχουν, παρά τίς ἀπειλές. Κρατοῦμε μικρό καλάθι. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν μᾶς ζητοῦν νά μήν τούς θέτουμε ἐρωτήσεις στά τηλέφωνα, «μόνον ἀπό κοντά». Κάποιοι ἄλλοι, ὅπως ὁ Στράτος Σιμόπουλος, πού ἀρχικῶς δήλωσε ὅτι θά καταψηφίσει, ξανασκέπτονται τήν ἀπόφασή τους μέ δέλεαρ τήν…. ὑπουργοποίησή τους.

Ἀλλά, ἄν αὐτός ὁ ἀριθμός ἐπιβεβαιωθεῖ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον, τό «πληρεξούσιο» ἀμφισβητεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς πληρεξουσίους. Ἴδωμεν. Χθές βράδυ πάντως, βουλευτές δέχονταν πιεστικά τηλέφωνα ἀπό κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Μαξίμου, τό ὁποῖο τούς καλοῦσε μέ ἀπειλητικό ὕφος «νά τό ξανασκεφτοῦν, γιατί, ἄν καταψηφίσουν, θά κάνουν κακό». Καί διότι «ἄν οἱ καταψηφίσεις εἶναι πάνω ἀπό 9, ὁ Κυριάκος θά ἔχει πρόβλημα μέ τήν δεδηλωμένη». Τήν ἴδια ὥρα, μέ παρεμβάσεις στίς διευθύνσεις εἰδήσεων τῆς λίστας Πέτσα, ἀποκλείονται ἀπό τά πάνελ τῶν ἐνημερωτικῶν ἐκπομπῶν ὅλοι οἱ διαφωνοῦντες βουλευτές…

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ