14 Νοεμβρίου 2023

Όλοι γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει επαρκή ποσότητα νερού για το κέντρο μεταναστών εκτός από αυτούς που ζητούσαν δομή εκτός αστικού ιστού