19 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΘΑΛΑΣΣΙΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στη Θεματική Εκδήλωση µε τίτλο «Θαλάσσια και παράκτια ρύπανση»,
που διοργανώνει το περιφερειακό Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Σάµου Α.Ε. στα πλαίσια του ∆ιαπεριφερειακού
Σχεδίου Συνεργασίας, µε τίτλο «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»,
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στις 17:30,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Οίνου, στον κόµβο Μαλαγαρίου, στη Σάµο 
Η παρουσία σας θα µας τιμήσει ιδιαίτερα.