26 Σεπτεμβρίου 2023

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Κονδύλια σε TUI και άλλες εταιρείες για την τουριστική προώθηση της Ρόδου

 

Το 97% της τοπικής οικονομίας της Ρόδου προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον τουρισμό, επομένως η εξάρτηση του νησιού από αυτόν είναι τεράστια.

Η δασική πυρκαγιά που συντελέστηκε τον Ιούλιο, είχε οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις θέτοντας ολόκληρο το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η καταστροφή αυτή έπληξε και την εικόνα του προορισμού διεθνώς. Προκειμένου να αποκατασταθεί, προστατευτεί και ενδυναμωθεί η φήμη και η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου έλαβε αποφάσεις για τη διαφήμιση και προβολή του προορισμού διεθνώς.  

Στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 62.000 ευρώ για δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας προβολής του μέσω της εταιρείας TUI Deutschland GmbH.

Επίσης, διέθεσε ποσό 62.000 ευρώ για δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας προβολής μέσω της εταιρείας TUI UK Limited και ποσό επίσης, 62.000 ευρώ για δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας προβολής μέσω της εταιρείας TUI SVERIGE AB.

Το ίδιο ποσό διατέθηκε για διαφημιστική καμπάνια προβολής μέσω του ιστότοπου της TripAdvisor Limited. Άλλα 62.000 ευρώ διατέθηκαν για διαφημιστική καμπάνια προβολής  μέσω της εταιρείας Atama Media Ltd. Επιπλέον για διαφημιστική καμπάνια μέσω της εταιρείας GRECOS Holidays διατέθηκε ποσό 49.600 ευρώ.

Το ίδιο ποσό των 49.600 ευρώ διατέθηκε για διαφημιστική καμπάνια μέσω της εταιρείας FTI Touristic GmbH. Για τον ίδιο λόγο διατέθηκε ποσό 62.000 ευρώ για διαφήμιση μέσω της εταιρείας Travel Audience σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, και Βέλγιο. Αντίστοιχα, διατέθηκε ποσό 34.720 ευρώ  για την κάλυψη των αναγκών δημιουργίας έκτακτου σχεδίου με βασικούς άξονες προώθησης και επικοινωνίας καθώς και πλάνου μέσων που περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων δράσεων και τον χρονικό προγραμματισμό τους για την υλοποίησης έκτακτης διαφημιστικής καμπάνιας προβολής του νησιού μέσω της εταιρείας NovusMind Ltd.

ΠΗΓΗ ΤΟΡΝΟΣ