11 Σεπτεμβρίου 2023

Χρηματικά εντάλματα του Δήμου Ανατολικής Σάμου χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία Α.Φ.Μ ΚΑΙ Δ.Ο.ΥΑπό το παρακάτω χρηματικό ένταλμα απουσιάζουν βασικά στοιχεία του Δικαιούχου δηλαδή το όνομα του το ΑΦΜ και σε ποια ΔΟΥ βρίσκεται...πρόκειται για το χρηματικό ένταλμα για αποζημίωση  ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΥΤ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ

Ρωτάμε πόσοι δικαιούχοι έλαβαν τα ποσά αυτά; 
Σύμφωνα με άλλα χρηματικά εντάλματα που έχουμε στα χέρια μας προκύπτει το εξής ...σε άλλα εντάλματα να ανακοινώνουν το όνομα του δικαιούχου και σε άλλα όχι 

Τα χρήματα αυτά είναι του Ελληνικού δημοσίου και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια