26 Μαΐου 2023

Τελικά είναι ο ίδιος εργολάβος του Ξενία με την αποκατάσταση πεζοδρομιών λόγω του σεισμού.