17 Μαΐου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥΣε συνέχεια ενημερώσεων , ο Δήμος Ανατολικής Σάμου , μετά από αίτημά του προς το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ενισχύθηκε με τα εξής :
1ον Δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση στο Δήμο μας ,για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν.4662/2020 (Α’ 27) με το ποσό των 700.000,00€.
2ον Με διαπιστωτική πράξη εγκρίθηκε εκ νέου το έργο του ταμείου αλληλεγγύης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΙΩΝ – ΒΑΘΕΟΣ» , με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου λόγω ανόδου των τιμών κατά την πρώτη έγκριση που αποτέλεσμα είχε το άγονο των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, από 1.000.000 € κατά την πρώτη έγκριση αυξήθηκε σε 1.320.000€ το οποίο και σύντομα επαναδημοπρατείται. Η προκαταβολή ύψους 388.000,00€ που είχε λάβει ο Δήμος από την πρώτη έγκριση επεστράφη στο Υ.Μ.Α.
Εκ του Δήμου Ανατολικής Σάμου