3 Απριλίου 2023

Μετὰ πνευμάτων δικαίων, τετελειωμένων σε καμπαναριά και δεξαμενές χιλιάδες ευρώ αντί να δοθούν σε σεισμόπληκτους

 ,. τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, Σῶτερ ἀνάπαυσον, φυλάττων αὐτάς, εἰς τὴν μακαρίαν ζωήν, τὴν παρὰ σοὶ φιλάνθρωπε.

Στην αρχή νομίζαμε ότι κάποια εταιρεία πετρελαίων κατασκεύασε αυτή την τεράστια δεξαμενή πίσω από το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής μετά μάθαμε ότι η δεξαμενή είναι για τις ανάγκες του Μοναστηριού