17 Απριλίου 2023

«Κόφτης» στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων Χρέη ακόμη και ενός λεπτού του ευρώ αποκλείουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας

Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας διαπιστώνουν ότι δεν έχουν, τελικά, τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 1ης/11/2021 έως 31ης/1/2023.

Ο λόγος είναι ότι οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις που εκδόθηκαν αργότερα θέτουν ως προϋπόθεση υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση τη μη ύπαρξη λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η-11-2021, ακόμη και αν η οφειλή είναι της τάξης του 1 λεπτού του ευρώ. Ο όρος αυτός λειτουργεί δηλαδή ως «κόφτης» πολλών οφειλετών, αποκλείοντάς τους από τη νέα
ευνοϊκή ρύθμιση.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 4 – 13 του νόμου 5036/2023 και τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις που κοινοποίησε στις ΔΟΥ και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της η ΑΑΔΕ, οι βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και το Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής για εξόφληση σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωριστεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων των παραπάνω υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η-11-2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

Ο τελευταίος αυτός όρος, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η-11-2021, θέτει εκτός της νέας ρύθμισης εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Κι αυτό διότι δεν επιτρέπει την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος:

α) είχε παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο των μνημονίων ή της πανδημίας τις οποίες ρύθμισε -είτε σε 120 δόσεις με το ν. 4611/2019 είτε σε 36 ή 72 δόσεις με νόμους για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας- αλλά, λόγω διαρκών οικονομικών δυσχερειών οφειλομένων στα μνημόνια ή την πανδημία, δεν κατάφερε να εξοφλήσει 2 ή περισσότερες δόσεις των ρυθμίσεών του εκείνων, με αποτέλεσμα να τις χάσει και τα χρέη του να επαναχαρακτηριστούν ως ληξιπρόθεσμα και να παραμείνουν σ’ αυτό το status μέχρι και την 1η-11-2021. Κι αν τώρα, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5036/2023, για την αναβίωση των παλαιών αυτών ρυθμίσεων, παύουν αυτά τα χρέη να θεωρούνται «ληξιπρόθεσμα» εφόσον επανενταχθούν στις ρυθμίσεις εκείνες, δεν μπορεί, εν συνεχεία, να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων τις νέες οφειλές του που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά. Κι αυτό, διότι τα παλαιά εκείνα χρέη παρότι έπαψαν να θεωρούνται «ληξιπρόθεσμα» λόγω επανένταξής τους στις ρυθμίσεις εκείνες, εξακολουθούν και σήμερα να «διαβάζονται» από το σύστημα ΤΑΧISnet που «τρέχει» η ΑΑΔΕ ως «ληξιπρόθεσμα την 1η-11-2021»!

β) την 1η-11-2021 είχε έστω και μια μικρή οφειλή προς την εφορία που δεν εξοφλήθηκε εμπρόθεσμα μέσω ΤΑΧΙSnet μέχρι τα μεσάνυχτα της 31ης-10-2021.

γ) ήταν συνεπής στις πληρωμές του προς την εφορία αλλά εκ των υστέρων εμφανίστηκε στο ΤΑΧΙSnet από την 1η-11-2021 και μετά με ληξιπρόθεσμη οφειλή ΦΠΑ ύψους 0,01 ευρώ, όπως συμβαίνει συχνά με αρκετούς υπόχρεους στον φόρο αυτό.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ, στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023 οφειλών που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΚΕΒΕΙΣ και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Στην πραγματικότητα όμως, από τη στιγμή που αποκλείεται κάθε φορολογούμενος που μέχρι την 31η-10-2021 ήταν συνεπής αλλά την 1η-11-2021 κατέστη ξαφνικά ασυνεπής, επειδή κάποια οφειλή του που έληγε στις 31-10-2021 δεν πληρώθηκε μέχρι τότε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση ισχύει ουσιαστικά μόνο για όσους ήταν συνεπείς σε όλες τις πληρωμές τους προς την εφορία μέχρι και την 30ή-11-2021. Κι αυτό διότι ως οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 θεωρούνται αυτές οι οποίες είχαν προθεσμίες εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι 30-11-2021 ή μέχρι την τελευταία ημέρα καθενός από τους μήνες που έπονται του Νοεμβρίου του 2021 αλλά δεν καταβλήθηκαν μέχρι και σήμερα.

Ως εκ τούτου μόνο όσοι είχαν πληρώσει ή είχαν ρυθμίσει όλα ανεξαιρέτως τα χρέη τους προς την εφορία μέχρι και την 31η-10-2021 και την 1η-11-2021 δεν είχαν ούτε 1 λεπτό του ευρώ ληξιπρόθεσμο αρρύθμιστο χρέος μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων. Κι αυτοί βεβαίως εκτιμάται ότι είναι ελάχιστοι.

Στη ρύθμιση αυτή οι δικαιούχοι οφειλέτες δύνανται να εντάξουν μετά από επιλογή τους και οφειλές που:

α) τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής ή

β) κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την περίοδο από 1ης-11-2021 έως 1ης-2-2023. Στην περί- πτωση αυτή επέρχεται απώλειατης πάγιας ρύθμισης.

Πηγή naftemporiki.gr