24 Μαρτίου 2023

Πίνακας θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Σάμου

 Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης) την
27η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.