7 Φεβρουαρίου 2023

Να δοθεί στην δημοσιότητα και το έγγραφο -αίτημα του δήμου ανατολικής Σάμου περί κατάστασης εκτάκτου ανάγκηςΕπιστολή με θέμα την αντιπλημμυρική προστασία παραλιακών οικισμών Αγίου Κωνσταντίνου και Αυλακίων απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Στάντζος προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη.

Στην επιστολή γίνεται έκκληση για την λήψη άμεσων μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας του οικισμού με σκοπό την άρση του κινδύνου σε ζωές και περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων καθώς και για την άμεση έναρξη υλοποίησης των αναγκαίων έργων υποδομής για την οριστική, πλέον, λύση του προβλήματος. Επίσης, γίνεται αίτημα κήρυξης των οικισμών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αποζημιωθούν, από τις συνέπειες του ακραίου αυτού καιρικού φαινομένου, οι ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες στους εν λόγω οικισμούς.

Η δημοτική αρχή όμως μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει στην δημοσιότητα το έγγραφο - αίτημα που υπέβαλλε στον Περιφερειάρχη .

Εντύπωση όμως προκαλεί το αίτημα του δήμου για αποζημίωση όταν από το τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό πριν 2 χρόνια κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τους πολίτες που μπήκε η θάλασσα μέσα στα σπίτια τους και δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ σε σχέση με επιχειρήσεις που έλαβαν αρκετές χιλιάδες ευρώ


Σύμφωνα με την διαδικασία σχετικά με τα αιτήματα  των  δήμων για που υποβάλλονται για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ακολουθείτε η παρακάτω διαδικασία .

 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, περιοχών
που πλήττονται από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και υπάγονται εντός των διοικητικών
τους ορίων, θα πρέπει να απευθύνονται προς τον οικείο Περιφερειάρχη ή το Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προσδιορίζονται ως αρμόδια όργανα εισήγησης προς τον Γενικό
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη λήψη της απόφασης κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών (άρθ.11 και 12 του
Ν.3013/2002).
Στα ανωτέρω αιτήματα των Δημάρχων για την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας θα πρέπει να προσδιορίζονται τα όσα αναφέρονται στα σημεία 1,2,3
του Μέρους Τρίτου του παρόντος.
Η περιγραφή των συνεπειών και ο προσδιορισμός του χώρου που εκδηλώθηκε το καταστροφικό
φαινόμενο με βάση τη διοικητική του υπαγωγή (πχ. τοπική κοινότητα, κλπ), απαιτεί τη συνεργασία,
για λόγους πληρότητας, των αρμοδίων Γραφείων Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Υπηρεσιών των
Δήμων με τους λοιπούς κατά τόπους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., κλπ)
Ο οικείοι Περιφερειάρχες ή οι Συντονιστές των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που
λαμβάνουν αιτήματα Δημάρχων για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
οφείλουν να τα προωθούν με σχετική εισήγησή τους προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις
εισηγήσεις των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, ή εκδίδει άμεσα την
απόφαση κήρυξης ή σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έντασης δύναται να
εξουσιοδοτήσει άμεσα τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοσή
της.