24 Φεβρουαρίου 2023

Βόμβες Ντόρας γιά πλειστηριασμούς, συνεκμετάλλευση καί ὑποκλοπές «Ὑποχρέωσις τοῦ μνημονίου οἱ πλειστηριασμοί» – «Εἴμαστε ὑπό ἐπίβλεψη» – «Ἔχουμε ὑποχρεώσεις» – «Ἄν δέν γίνουν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, δέν θά δίνουν οἱ τράπεζες δάνεια» – «Ἔκανε λάθη καί ὁ ἴδιος ὁ Μητσοτάκης γιά τίς ὑποκλοπές» – «Ἄλλαξα τηλέφωνο ὅταν ἔμαθα ὅτι μέ παρακολουθοῦσαν» – «Δέν εἶναι ταμπού ἡ συνεκμετάλλευση» – «Ὄχι σέ 12 μίλια, ΑΟΖ, συντεταγμένες σέ ΟΗΕ» – «Ὁδηγός μας ἡ Βενιζελική Σχολή»

Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ δέν εἶναι μιά τυχαία πολιτικός. Εἶναι βουλευτής τά τελευταῖα 35 περίπου χρόνια, ἔχει διατελέσει ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, ἀλλά καί ἔχει μαθητεύσει δίπλα στόν πατέρα της, τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Ἀπαιτεῖται λοιπόν νά ἀποδίδεται προσοχή σέ ὅσα κατά καιρούς δηλώνει, διότι εἴτε ἀποκαλύπτει κάτι πού θά πρέπει νά γνωρίζουμε εἴτε προδιαγράφει μιάν ἐξέλιξη τήν ὁποία μᾶλλον δέν θά εἴμαστε καί τόσο εὐτυχεῖς ἄν τήν δοῦμε νά ἐπαληθεύεται. Οὕτως ἤ ἄλλως πάντως, καί αὐτά τά ὁποῖα ἀκούγονται δυσάρεστα καί ἐγείρουν διαφωνίες, πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν.

Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στόν Γιῶργο Σαχίνη, στόν τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV», καί «ἔρριξε βόμβες» γιά πολλά ζητήματα, ἀπό τά ἑλληνο-τουρκικά μέχρι τίς ὑποκλοπές καί τούς πλειστηριασμούς. Καί ὄχι μόνον θεωρεῖ ἄκαιρη τήν ὁριοθέτηση ΑΟΖ ἤ τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια, ἀλλά καί δηλώνει ὅτι θεωρεῖ ἀποδεκτή τήν συνεκμετάλλευση τῶν πόρων τοῦ Αἰγαίου μέ τήν Τουρκία! Δηλώνει ἐν προκειμένῳ: «Δέν εἶναι ταμπού ἡ συνεκμετάλλευση, ἐγώ δέν ἔχω κανένα ταμπού, αὐτή τή στιγμή δέν ὑπάρχει τέτοιο θέμα, ὑπάρχει ἡ συμφωνία Ἰσραήλ – Αἰγύπτου – Ἑλλάδος στήν ὁποία ἐκλήθη καί ἡ Τουρκία. Ἡ συμφωνία Ἰσραήλ – Λιβάνου πού εἶναι σέ πόλεμο εἶναι ἕνα παράδειγμα». Καί συμπληρώνει, μέ τήν πρόβλεψη: «Κάποια στιγμή θά γίνει διεθνής διάσκεψη γιά τά ἐνεργειακά στή Μεσόγειο, θά ὑπάρξει εὐρύτερη συμφωνία. Ἡ Μεσόγειος εἶναι μικρή θάλασσα μέ πολλά κράτη».

Δέν μπορεῖ νά μήν γνωρίζει ἡ κ. Μπακογιάννη ὅτι, ἔστω καί κατ’ ἀρχήν ἀποδοχή τῆς ἰδέας τῆς συνεκμεταλλεύσεως γιά τήν Τουρκία, θά εἶναι ἐφαλτήριο γιά περαιτέρω διεκδικήσεις. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τήν ἴδια στιγμή ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ὁμιλεῖ γιά «ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου μέ τήν Ἀθήνα.» Ὁμιλεῖ ὅμως γιά μέτρα οἰκοδομήσεως ἐμπιστοσύνης, γιά διερευνητικές συνομιλίες καί γιά στρατιωτικό διάλογο στό πλαίσιο τοῦ ΝΑΤΟ. Γιά ὅλες δηλαδή τίς διαδικασίες διά τῶν ὁποίων κατά τό παρελθόν ἡ Τουρκία ἐπεχείρησε νά προκαλέσει συνομιλίες «ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης» ξεπερνῶντας τό γεγονός ὅτι ἡ μοναδική διαφορά πού ὑπάρχει ἀφορᾶ στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν.

Καί ἐνῷ αὐτή εἶναι στιγμή γιά τήν ἐπανάληψη τῆς σταθερῆς θέσεως τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δέν προτίθεται νά παρεκκλίνει ἀπό τήν παγία πολιτική της, ἡ κ. Μπακογιάννη θεωρεῖ ἄκαιρο νά ἀναληφθοῦν προπαρασκευαστικές ἐνέργειες. Πράγματι στήν ἐρώτηση: «Μήπως εἶναι ὥρα νά καταθέσουμε χάρτες στόν ΟΗΕ, συντεταγμένες, νά κλείσουμε κόλπους καί ΑΟΖ καί 12 μίλια;» ἀπαντᾶ: «Ὄχι, δέν εἶναι ὥρα νά κάνουμε τέτοια κουβέντα, ὄχι ΑΟΖ, ὄχι 12 μίλια αὐτή τήν στιγμή».

Ἄν ὄχι αὐτήν τήν στιγμή, τότε πότε θά πρέπει νά πάρει ἡ Ἑλλάς πρωτοβουλίες; Πόσῳ μᾶλλον ὅταν παραδέχεται: «Ἀφοῦ ἡ Τουρκία κάνει κίνηση ἀνατολικά τῆς Κρήτης, κάποια στιγμή θά τεθεῖ στό τραπέζι νά κάνουμε τή δική μας κίνηση, θά τό ἐκτιμήσει τό ΥΠΕΞ».

Καί ὅμως ἐπαναλαμβάνει –ἀπαντῶντας στήν πλέον συγκεκριμένη ἐρώτηση «Νά ὁρισθοῦν χωρικά ὕδατα 12 μιλίων νοτίως τῆς Κρήτης; Νά γίνει ὁριοθέτηση ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο;»– ὅτι «Ὄχι αὐτή τήν στιγμή.»

Κατά τά λοιπά ὁμιλεῖ γιά συνετή ἀνάγνωση τῆς πραγματικότητος: «Εἶμαι Βενιζελική. Γιά νά κάνεις ἐξωτερική πολιτική χρειάζεται συνετή ἀνάγνωση τῆς πραγματικότητας. Ἡ Αἴγυπτος ὑπολόγισε νά μήν δυσαρεστήσει τήν Τουρκία στήν συμφωνία πού ἔκανε μαζί μας». Ἡ κ. Μπακογιάννη ἀνεφέρθη καί στίς ὑποκλοπές μιλῶντας γιά λάθη πού διεπράχθησαν καί ἀπό τόν σημερινό Πρωθυπουργό, ἀλλά καί πού ἔρχονται ἀπό τό παρελθόν. Δηλώνει σχετικῶς: «Ὁ Μητσοτάκης διόρθωσε λάθη πού εἶχε κάνει μερικῶς καί ὁ ἴδιος, μερικῶς ἦταν ἀπό παλιά». Ὅσο γιά τό τί ἔκανε ἡ ἴδια, λέγει: «Ἄλλαξα ἀμέσως τηλέφωνο μόλις ἔμαθα ὅτι μέ παρακολουθοῦσαν. Δέν τό ἔστειλα γιά ἔλεγχο. Βεβαίως θέλω νά δῶ ἄν μολύνθηκαν τά τηλέφωνά μου, ἄν μέ παρακολουθοῦσαν καί ποιός εἶναι ὁ ὑπεύθυνος».

Γιά τό φλέγον ζήτημα τῶν πλειστηριασμῶν, τέλος, τοποθετεῖται σέ πλήρη συμφωνία μέ τίς ἀπόλυτες ἀπόψεις ὑπέρ αὐτῶν, μέ τήν ταυτόχρονη παραδοχή, ὅτι ἡ χώρα ἐξακολουθεῖ νά τελεῖ «ὑπό ἐπίβλεψη». Καταλογίζει εὐθῦνες στόν ΣΥΡΙΖΑ ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ πλειστηριασμοί «εἶναι ὑποχρέωση ἀπό τό 2015 πού ψηφίστηκε ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ μέ πρόταση τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν δανειστῶν.» Προσθέτει δέ: «Δέν ἔχουμε βγεῖ ἀπό τό μνημόνιο, εἴμαστε ὑπό συνεχῆ ἐπίβλεψη, ἔχουν μείνει ὑποχρεώσεις καί συμφωνηθέντα». Καί τέλος αἰτιολογεῖ τίς ἀποφάσεις πού ἔχουν ληφθεῖ: «Ἄν ἡ πρώτη κατοικία δέν ἐκπλειστηριάζεται, καμμία τράπεζα δέν θά δώσει δάνειο σέ νέο ζευγάρι. Μή πλειστηριασμός, ἴσον μή ὑποθήκη, ἴσον μέ μή δάνειο».

Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν ὅλα τά ἀνωτέρω ἀποτελοῦν προσωπικές ἀπόψεις τῆς κ. Μπακογιάννη, ἤ διά τῶν δηλώσεών της διερμηνεύει τίς ἀπόψεις τῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἀδελφοῦ της;

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ