5 Δεκεμβρίου 2022

Μουλκιώτης: «Οι αγρότες της Βοιωτίας, να τύχουν όμοιων ασφαλιστικών καλύψεων για τις ζημιές σε καλλιέργειες από αγριογούρουνα όπως οι προστατευόμενες περιοχές από τη συνθήκη RAMSAR» Ο βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης, κατέθεσε εκ νέου ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών σε καλλιέργειες της Βοιωτίας από αγριογούρουνα.
Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι ένα σημαντικό πρόβλημα ζημιών στις καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της χώρας που προστίθεται σε αυτά από καιρικές συνθήκες αλλά δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, αποτελούν πλέον οι εκτεταμένες ζημιές από αδέσποτα άγρια ζώα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αγέλες μικρές ή μεγάλες από αγριογούρουνα. Λόγω της εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών αλλά και της διασταύρωσης με εξημερωμένες φυλές τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς στην ύπαιθρο.

Τονίζεται ότι αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η μετακίνησή τους σε περιοχές που υπάρχει τροφή είτε καλλιέργειες κηπευτικών (π.χ. πατάτες) ή φυτών μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. καλαμπόκι) και προξενούν μεγάλες ζημιές τόσο στην παραγωγή όσο και στα ίδια τα φυτά. Δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις ζημιών σε ελαιόδεντρα και αμυγδαλόδεντρα κλπ., όπως επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που καταφέρνουν να εισέλθουν και σε περιφραγμένες εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται αποθηκευμένες ζωοτροφές για άλλα ζώα. Ακόμα, έχουμε γίνει μάρτυρες εισόδου και κίνησής τους εντός των πόλεων, ενώ έχουν παρατηρηθεί και σοβαρά τροχαία ατυχήματα με απώλεια ανθρώπινων ζωών, τραυματισμούς και καταστροφές οχημάτων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, σε ότι αφορά τους αγριόχοιρους, στον Ν. 3877/2010, δυνάμει του οποίου έχει εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, ως ισχύει σήμερα, προβλέπονται οι φυσικοί κίνδυνοι και οι ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά,  μεταξύ των οποίων οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν:

​Τι προτίθενται να κάνουν για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στην παραγωγή των καλλιεργειών με την απειλητική πλέον αύξηση των αγριογούρουνων, τηρώντας και την ισορροπία στο πλαίσιο της προστασίας των οικοσυστημάτων.
Αν εξετάζεται η δυνατότητα ασφάλισης στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκαλούν τα αγριογούρουνα, σε περιοχές εκτός προστασίας της συνθήκης RAMSAR, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες παραγωγοί; Σε αρνητική περίπτωση, τι σχεδιάζετε ως Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του καθημερινά διογκούμενου προβλήματος και με ποιο χρονοδιάγραμμα.
Ποιες δράσεις προτίθενται να υιοθετήσουν, για τις περιοχές που δεν εντάσσονται  στη συνθήκη RAMSAR, όπως η Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, υφιστάμενων των ισχυουσών προβλέψεων για περιοχές υπαχθείσες στη  συνθήκης RAMSAR, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος.