15 Δεκεμβρίου 2022

«Να επεκταθεί το μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα όλων των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας» Ανακοίνωση του 13ου περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου

«Να επεκταθεί το μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα όλων των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας» αναφέρει το Δ.Σ. του 13ου περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου που θεωρεί σωστή την άμεση επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι)  στα καύσιμα σε μικρά νησιά της χώρας μεταξύ των οποίων η Λήμνος και οι Οινούσσες από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Και προσθέτει ότι όπως σωστά επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής το μέτρο κινείται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της νησιωτικότητας , της άμβλυνσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στην συγκράτηση και συνοχή του νησιωτικού πληθυσμού και εμείς θα συμπληρώσουμε στην αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους  της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την χερσαία μεταφορά.

Όπως προκύπτει από την σχετική κοινή υπουργική απόφαση με την επέκταση αυτή η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου καλύπτει πλέον όλα τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας μας  αλλά αφήνει εκτός τα μεγαλύτερα Λέσβο, Χίο και Σάμο.

Σε αυτό το σημείο επισημαίνει:

     «Κατανοούμε τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που  πιθανόν δυσχεραίνουν την επέκταση του Μ.Ι. στα καύσιμα  και στα μεγαλύτερα νησιά της Περιφέρειας μας. Όμως η σοβαρή οικονομική καχεξία, το οξύ δημογραφικό πρόβλημα  καθώς και η κρίσιμη αμυντική σημασία της Περιφέρειας μας αποτελούν ,μεταξύ άλλων, κρίσιμες παραμέτρους για την επέκταση του ευεργετικού μέτρου της εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα στο σύνολο της νησιωτικής μας Περιφέρειας.

     Δεν θα παραλείψουμε όμως να επισημάνουμε με ιδιαίτερη έμφαση την αφερεγγυότητα των εξαγγελιών του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής για την έγκαιρη πληρωμή των προβλεπόμενων επιδοτήσεων στους πολίτες όταν αυτές εκκρεμούν από τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ εκκρεμούν πληρωμές ακόμη και για τους δυο πρώτους μήνες του έτους. Η κατάσταση ,όμως, είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική για τις επιχειρήσεις στις οποίες η επιδότηση του μεταφορικού κόστους εκκρεμεί από τον Ιούλιο  του 2021.

      Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι εκκρεμότητες αυτές συνδέονται με την έλλειψη επαρκών πιστώσεων λόγω και της υπαγωγής στο μέτρο της μεγάλης Περιφέρειας της Κρήτης η οποία ,λογικά, απορροφά μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πιστώσεων.

       Ελπίζουμε το αρμόδιο Υπουργείο να κατανοεί την ιδιαίτερη σημασία του Μεταφορικού Ισοδύναμου   στην οικονομία των νησιωτικών περιοχών και να ανταποκριθεί άμεσα στην καταβολή των προβλεπόμενων  επιδοτήσεων.

       Δεν είναι χωρίς σημασία να επαναλάβουμε ότι ως Οικονομικό Επιμελητήριο είχαμε στηρίξει και εξακολουθούμε βέβαια να στηρίζουμε όχι απλά τη συνεπή εφαρμογή από την Κυβέρνηση του σημαντικού αυτού μέτρου αλλά προτείναμε και συνεχίζουμε να προτείνουμε την επέκτασή του και στους ημεδαπούς επισκέπτες της Περιφέρειας μας πράγμα που θα ενισχύσει σημαντικά τον προβληματικό εσωτερικό τουρισμό.»