29 Δεκεμβρίου 2022

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έως αύριο τα δικαιολογητικά

 

Επιστροφή όλου του ποσού εντόκως και εφάπαξ εάν δεν υποβληθούν

Προθεσμία µέχρι αύριο έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν το σύνολο του κρατικού δανείου εφάπαξ και εντόκως.

 Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που διαπιστώθηκε από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ ότι τηρήθηκαν οι όροι, μετά τη νέα απόφαση που προβλέπει οριακές αποκλίσεις σε σχέση με την τήρηση του προσωπικού, θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου που τους αναλογεί. Ωστόσο, από την ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ακόμη και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρησης των θέσεων εργασίας δεν τήρησαν τους όρους της επιστρεπτέας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο και με τόκο το κρατικό δάνειο που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ελέγχουν όμως και χιλιάδες αιτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες ενώ είχαν πληγεί από την υγειονομική κρίση έμειναν εκτός επιστρεπτέων προκαταβολών, παρά το γεγονός ότι είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση και στους επτά κύκλους ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό η γενική διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών αναμένεται να επανεξετάσει το πλήθος των αιτήσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον προκύψουν περιπτώσεις που αδίκως κόπηκαν από το πρόγραμμα, θα δοθεί εντολή να πιστωθούν τα σχετικά ποσά που δικαιούνται στους λογαριασμούς τους. Οσες εξ αυτών λάβουν την κρατική ενίσχυση, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις από τον Ιούνιο του 2023, ενώ τα ποσά που θα επιστρέψουν θα είναι «κουρεμένα» έως 75%, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έλαβαν το κρατικό δάνειο.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται από την αρμόδια ΓΔΟΥ στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση. Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων και διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης, δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Για την επανεξέταση της αίτησης χορήγησης η ΑΑΔΕ ή υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις την παροχή πρόσθετων στοιχείων που δεν συμπληρώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης, λόγω του ότι αυτό δεν ήταν δυνατό ηλεκτρονικά, ή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης.

Το σύνολο των στοιχείων αυτών θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χορήγησης και για τα πρόσθετα στοιχεία πρέπει να φέρουν την έγκριση του λογιστή – φοροτεχνικού της επιχείρησης, εφόσον αφορούν οικονομικά δεδομένα, για την υποβολή των οποίων στις αρμόδιες υπηρεσίες φέρει σχετική ευθύνη ο λογιστής – φοροτέχνης.


πηγή https://www.kathimerini.gr/