5 Δεκεμβρίου 2022

Κομισιόν: “Πράσινα νησιά”- Στα μέσα του 2023 η έγκριση των πόρων για την απανθρακοποίηση των νησιών Υπολογίζονται σε περίπου 1,8 με 2 δισ. ευρώ – 4 δισ. ευρώ με τη μόχλευση – τα οποία θα διατεθούν σε δράσεις για το «πρασίνισμα» της οικονομίας τους

Ενάμισι έτος μετά την ίδρυση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των Νησιών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αναζητά τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της οργάνωσης και διαχείρισής του καθώς και για την εφαρμογή ενός Μηχανισμού Παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων. Η ειδική τριμελής επιτροπή που μόλις συστάθηκε έχει ως σκοπό να προκηρύξει άμεσα τον σχετικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του ΥΠΕΝ, στα μέσα της επόμενης άνοιξης αναμένεται ότι θα πάρει το …πράσινο φως από την DG CLIMA (Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η τελική συμφωνία έγκρισης των δράσεων και των πόρων που θα γεμίσουν τον «κουμπαρά» του Ταμείου.

Σε αυτό θα συγκεντρωθούν τα κονδύλια από τις δημοπρασίες 25 εκατομμυρίων αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, τα οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1,8 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ, με τιμή δικαιωμάτων στα 72 ευρώ/τόνο με 80 ευρώ/τόνο (σε αυτές τις τιμές κυμάνθηκαν οι ρύποι και την περασμένη εβδομάδα). Μάλιστα, με μια μόχλευση 50%, υπολογίζεται ότι, περίπου 4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε έργα και δράσεις για την απανθρακοποίηση της οικονομίας των νησιών.

ΑΠΕ
Ο κεντρικός πυλώνας των δράσεων θα αφορά στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούν σήμερα για την παραγωγή ρεύματος ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες. Στόχος να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό σύστημα των νησιών _ κυρίως με τη μορφή υβριδικών έργων (συστήματα ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ή με φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς στα νησιά που πρόκειται να διασυνδεθούν.

Επίσης, μερίδιο των κονδυλίων του Ταμείου Απανθρακοποίησης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με το κεντρικό δίκτυο, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ, αλλά και σε δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. Μέσα από το Ταμείο αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», προσαρμοσμένα μόνο για τα νησιά.

«GR-eco Islands»
Επίσης, όσον αφορά στις δράσεις της πρωτοβουλίας «GR-eco Islands» _ η οποία θα περιλαμβάνει χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, νερού, παραγωγή ενέργειας μέσω ενεργειακών κοινοτήτων κλπ. _ αυτές θα χρηματοδοτηθούν από ένα κονδύλι 100 εκατ. ευρώ που έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ, αλλά σε δεύτερο χρόνο και από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, παράλληλα με την εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ήδη με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών έχουν ξεκινήσει τα έργα για τη μετατροπή της Αστυπάλαιας και της Χάλκης σε πράσινα νησιά ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα, με προτεραιότητα στα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπου λειτουργούν ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ενέργειας και τα οποία πληρούν το κριτήριο της διπλής νησιωτικότητας, δηλαδή η πρόσβαση σε αυτά δεν είναι άμεση, αλλά μέσω κάποιου άλλου νησιού.

Πηγή ΟΤ