9 Νοεμβρίου 2022

Τουρισμός | Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Οnline σύστημα πληροφόρησης για την πορεία της ζήτησης και των κρατήσεων

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προγραμματίζει τη διαμόρφωση ενός σχεδίου στρατηγικής προσέγγισης ενός online συστήματος δυναμικής και συνεχούς πληροφόρησης για την πορεία της ζήτησης και των κρατήσεων μέσω των online Travel agents.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει αναλυτικά από ποιες πηγές μπορούν να διασφαλιστούν αυτά τα δεδομένα, την εξέταση του κατά πόσο τα υπάρχοντα δεδομένα πληρούν τις απαιτήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το βαθμό αξιοπιστίας τους, τον σχεδιασμό των απαιτήσεων του συστήματος πληροφόρησης και της μορφής που θα πρέπει να έχουν οι πληροφορίες που θα παρέχει το σύστημα, καθώς και άλλες τεχνικής μορφής απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το σύστημα αυτό και οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία είναι απαραίτητη για την ορθή προσέγγιση της δημιουργίας του συστήματος.

Με τα δεδομένα που θα προκύψουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα μπορεί να προσδιορίζει με σαφήνεια το χρόνο και τον όγκο και την αναγκαιότητα της διαφημιστικής προβολής των νησιών της. Αναλυτικά το σύστημα θα δίνει πληροφορίες όπως:

-Ζήτηση για διαμονή σε καταλύματα ανά νησί και σύγκρισή με προγενέστερα έτη μέσω της ανάλυσης των αναζητήσεων για διαμονή σε καταλύματα.

-Ζήτηση για διαμονή στο σύνολο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και σύγκριση με προγενέστερα έτη μέσω της ανάλυσης των αναζητήσεων για διαμονή σε καταλύματα.

-Ανάλυση των παραπάνω ανά χώρα και περίοδο διαμονής.

-Αριθμό κρατήσεων ( σε αριθμό διανυκτερεύσεων, ατόμων, αριθμό δωματίων) ανά νησί και σύγκρισή με προγενέστερα έτη.

-Ανάλυση ακυρώσεων.

-Σύγκριση όλων των παραπάνω με ανταγωνιστικούς προορισμούς στην Ελλάδα.