9 Σεπτεμβρίου 2022

Συνήγορος του Πολίτη: Σοβαρές αιχμές κατά Μηταράκη για τις επιτροπές του υπουργείου Μετανάστευσης

 

Αιχμές για την ανεξαρτησία και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών που συγκροτεί το υπουργείο Μετανάστευσης, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το πλαίσιο των δικαιωμάτων στα σύνορα και τη χορήγηση διεθνούς προστασίας αφήνει ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του σε αυτές.


Ο Συνήγορος του Πολίτη εμμένει στις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει σε επιστολή του προς τον υπουργό στις 29 Ιουλίου επιστολή του προς τον Υπουργό κατά πόσον η συμμετοχή ως μέλος σε διοικητικές επιτροπές συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της Αρχής και τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον θεσμό του Συνηγόρου (Ombudsman).
Σημειώνεται, ότι η σύσταση των Επιτροπών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έγινε με τροπολογία που κατετέθη στις 19 Ιουλίου και ενσωματώθηκε, ως άρ. 49 & 50, στο ν. 4960/2022. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι επιτροπές στις οποίες έχει οριστεί να συμμετέχει η ανεξάρτητη Αρχή, αφορούν την επιλογή του υπεύθυνου προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς των συνόρων και της χορήγησης διεθνούς προστασίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, της οποίας αποστολή είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, έχει διατυπώσει τον προβληματισμό της για την σχετική τροπολογία που τον καθιστά μέλος των ανωτέρω διοικητικών επιτροπών του υπουργείου Μετανάστευσης.
Όπως τονίζει ο Συνήγορος, ως θεσμική εγγύηση του συνταγματικού δικαιώματος αναφοράς, διερευνά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα από τη Διοίκηση, με εγγυήσεις λειτουργικής ανεξαρτησίας από κάθε φορέα της εκτελεστικής λειτουργίας και καλεί την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη συμμετοχή του στις επιτροπές αυτές προκειμένου να διασφαλίσει τον ρόλο και την φυσιογνωμία της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά και των προαναφερόμενων επιτροπών.
Παράλληλα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία για τον ορισμό των επιτροπών «απέχει από το να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για έναν ανεξάρτητο, αμερόληπτο, εξωτερικό, αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης του σεβασμού δικαιωμάτων και τήρησης των νόμιμων διαδικασιών στα σύνορα».