22 Αυγούστου 2022

Προεκλογικό άρωμα στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 


Σειρά προγραμματικών συμβάσεων εισάγει η περιφερειακή αρχή Μουτζούρη - Χριστόφα

Την παλιά καλή τακτική της εισαγωγής στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας μικρών έργων που ζητούν οι Δήμοι, οι Μητροπόλεις και άλλοι φορείς, ακολουθεί η περιφερειακή αρχή των κ. Μουτζούρη - Χριστόφα.


 Η νέα τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας, που πρόκειται να συζητηθεί στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας 22 Αυγούστου, δίνει σαφέστατο προεκλογικό άρωμα στο τεχνικό πρόγραμμα.Προ διετίας, η σημερινή περιφερειακή αρχή είχε προχωρήσει στη διαγραφή από το τεχνικό πρόγραμμα σειράς έργων που δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν, διότι είτε δεν υπήρχαν οι αναγκαίοι πόροι, είτε το ελάχιστο προσωπικό που έχει μείνει στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν μπορούσε να «τρέξει» τις διαδικασίες υλοποίησης τους. Τώρα, η Περιφέρεια, υιοθετεί πρακτικές που είχαν ακολουθήσει οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές και της οποίες προ διετίας καταδίκαζε.


 

Στην Λέσβο, η Περιφέρεια, θα προχωρήσει στην σύναψη πέντε προγραμματικών συμβάσεων. Δύο προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν με τον Δήμο Μυτιλήνης η πρώτη αφορά την κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο του Παπάδου (Γέρα), η δεύτερη αφορά την τοποθέτηση τάπητα στο κλειστό γήπεδο Παμφίλων.


Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για αυτά έργα είναι απαραίτητη προκειμένου να τα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια καθώς είναι έργα αρμοδιότητας του Δήμου Μυτιλήνης και δεν θα μπορούσε με άλλο τρόπο να τα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια.  Ωστόσο, μέχρι να γίνει η σύνταξη των προγραμματικών συμβάσεων, μέχρι να εγκριθούν οι συμβάσεις από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και της Περιφέρειας θα περάσουν αρκετοί μήνες και θα φθάσουμε στα μέσα του 2023. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειες πολλές φορές έχουν αναφέρει ότι η σύνταξη των προγραμματικών συμβάσεων είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία που επιβαρύνει την λειτουργία τους.

 


Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του στεγάστρου στο γήπεδο του Παπάδου είναι προϋπολογισμού 70.200 ευρώ και η πίστωση για το 2022 10.200 ευρώ. Τα υπόλοιπα 60.000 θα δοθούν το 2023. Στην περίπτωση του τάπητα του κλειστού γηπέδου των Παμφίλων ο προϋπολογισμός είναι 30.000 ευρώ, κι πίστωση που θα διατεθεί το 2022 είναι 5.000, το υπόλοιπο ποσό προβλέπεται να δοθεί το 2023.


Με δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες στην υλοποίηση των δημοσίων είναι πολύ πιθανό τα συγκεκριμένα έργα να μην κατασκευαστούν ούτε το 2023 καθώς είναι προεκλογική χρονιά.Άλλες δύο προγραμματικές συμβάσεις θα συνάψει η Περιφέρεια με την Μητρόπολη Μηθύμνης η μία φορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για τον ναό του Τιμίου Προδρόμου Λισβορίου και η δεύτερη εκπόνηση στατικής μελέτης για τον ίδιο ναό. Η πρώτη προγραμματική σύμβαση έχει προϋπολογισμό 7.650 ευρώ και πίστωση έτους 1.650 ευρώ. Η δεύτερη έχει προϋπολογισμό 30.000 ευρώ και πίστωση έτους 5.000 ευρώ.  


 Τέλος η Περιφερειακή Αρχή προχωράει στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, για την λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στον κόλπο Καλλονής. Η Περιφέρεια θα καταβάλει 35.000 ευρώ για να καλύψει το κόστος λειτουργίας του Κέντρου που η ίδια παραχώρησε στο Μουσείο. Πρόκειται για υποχρέωση της Περιφέρειας που είχε αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα υλοποιείται με τον συγκεκριμένο τρόπο.


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημερώσεις λειτουργεί για περισσότερο από δύο χρόνια με ευθύνη του Μουσείου.

Κι άλλες προγραμματικές συμβάσεις


Δύο προγραμματικές συμβάσεις θα υπογράψει η Περιφέρεια με το Δήμο Ικαρίας, αφορούν την δημιουργία σφαγείου στο νησί. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 40.000 ευρώ.


ΠΗΓΗ  https://www.stonisi.gr/


Η κατασκευή σφαγείου στην Ικαρία είναι χρόνιο αίτημα των κατοίκων του νησιού, προκειμένου να σταματήσουν οι κρεωπώλες να σφάζουν στο ύπαιθρο τα ζώα που θα εμπορευτούν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους εδώ και δεκαετίες το νησί είναι χωρίς σφαγείο. Τα τεχνικά ζητήματα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με την αγορά κινητού σφαγείου που θα μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες της Ικαρίας, των Φούρνων Κορσέως και της Θύμαινας.


 


Τέλος η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Φούρνων Κορσέως. Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και προστασίας αρχαίων ναυαγίων στη περιοχή Άσπρος Κάβος Φούρνων και Βαθύλακας Θύμαινας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 93.600 ευρώ και πίστωση έτους 13.600 ευρώ. Τα υπόλοιπα 80.000 αναμένεται να δοθούν τα επόμενα χρόνια. Κι αυτή είναι μια σύμβαση που δύσκολα θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2023.