25 Αυγούστου 2022

370 ευρώ φόρος στους διήμερους αποσταγματοποιούς Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του νομικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των διήμερων αποσταγματοποιών. 


Παράλληλα η εγκύκλιος ορίζει πως ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης διαμορφώνεται στα 370 ευρώ ανά 100 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.


Επίσης, προστέθηκαν νέες επιτρεπόμενες προς απόσταξη πρώτες ύλες από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, όπως οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα – απόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εν λόγω επιτηδευματίες προκειμένου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διάθεση – διακίνηση του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος απόσταξης.


Οι παραπάνω αλλαγές που προβλέπονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2022. Διήμεροι αποσταγματοποιοί είναι τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς, καθώς και τις επιχειρήσεις που διακινούν και διαθέτουν το παραγόμενο από αυτούς προϊόν απόσταξης.


Δείτε όλη την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εδώ