14 Ιουλίου 2022

Εκεί που ακριβώς εκδηλώθηκε η φωτιά βλέπουμε ότι υπάρχει αίτημα για αδειοδότηση για αιολικό πάρκο...θεωρίες συνομωσίας;