25 Ιουλίου 2022

Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Σάμου - Με αφορμή το άρθρο 34 του νόμου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

 Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Σάμου, τοποθετείται στο μείζον θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με αφορμή το άρθρο 34 του νόμου 4954/2022/09-07-2022.