3 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                      Αριθ. Πρωτ:134
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
 Δ.Ι.Ε.Κ   ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ                                                  
                                                                    
                                          
                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη την  υπ΄αριθμ.Γ6α/Γ.Π.31368 (ΦΕΚ 2426/7-6-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με την λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022  γνωστοποιείται ότι:
Για το Διδακτικό Έτος 2021-2022, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ  Γ. Ν  Σάμου  ξεκινούν από 1  -  10  Σεπτεμβρίου   στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ. Ν Σάμου  για τις παρακάτω ειδικότητες:1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α ΄εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας (Γ΄εξάμηνο)
Συγκεκριμένα: οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  καθημερινά
                          και ώρες 8.00πμ – 13.30μμ                                                           
Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ παρέχεται δωρεάν, είναι υποχρεωτική και 
διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4)
εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο
πρακτικής άσκησης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Σχετική αίτηση
Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

- Απολυτήριο ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/Πτυχίο ΤΕΛ
 ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ     Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   Δ.Ι.Ε.Κ Γ. Ν ΣΑΜΟΥ
                                ΜΑΛΑΓΑΡΙ  ΤΚ 83100
                                ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   22730-24500