28 Ιουνίου 2021

Μόνο οι δήμοι Σάμου δεν πήραν ούτε ένα ευρώ για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Κολύμβηση μέσω πρόσληψης Ναυαγοσωστών.

 


Ασφάλεια των Λουόμενων, Κολυμβητών και Παραθεριστών στους Παραλιακούς Δήμους. 


Στην απόφαση, με ΑΔΑ: 6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ, αναφέρεται: «Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 8.000.000 σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020. 

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του υπουργείου, με τίτλο: Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ…». 

Σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης, ο Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  επιχορηγείται με 18.845,70 ευρώ, ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ με 18.845,70 ευρώ, ο Δήμος ΧΙΟΥ με 94.228,50 ευρώ, και ο Δήμος ΛΗΜΝΟΥ με 9.422,86ευρώ. Από τον πίνακα απουσιάζουν οι   Δήμοι  Σάμου.

Ο Δήμοι  Σάμου δεν έχουν  καμία Οργανωμένη  Παραλία;


Κανείς δεν ασχολείται με  την ανάδειξη των Παραλιών μας και έτσι χάνουμε χρήματα και πόρους από την Κυβέρνηση, διακινδυνεύουμε την ασφάλεια των επισκεπτών και κατοίκων. Χάνουμε βεβαίως και θέσεις εργασίας αλλά από ότι φαίνεται δεν ενδιαφέρονται......."