16 Δεκεμβρίου 2020

Ο δρόμος στον Άγιο Κωνσταντίνο, παραμένει κλειστός
 Ο δρόμος στον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος παραμένει κλειστός σε αυτό το σημείο μετά την εμφάνιση μεγάλης ρωγμής που περνάει κάθετα τον δρόμο και τα ερείπια του 2όροφου πέτρινου κτηρίο που βρίσκεται δίπλα του.

https://www.facebook.com/Meteographer