14 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ - ελεγχόμενες δομές.ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Την ίδια μέρα που γραφόταν στις Βρυξέλλες το μνημόνιο παραχώρησης εδαφών στην Λέσβο το οποίο την επόμενη ημέρα στις 3-12-2020 υπόγραψε με κλειστά τα μάτια ο κ. Μηταράκης, η κ. Γιόχανσον αποσαφήνιζε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ - ελεγχόμενες δομές. 
Επί λέξει είπε : << Η Επιτροπή έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές ότι οι νέες εγκαταστάσεις υποδοχής που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα είναι κλειστές δομές. Με την επιφύλαξη αιτιολογημένων περιορισμών, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις υποδοχής και να εξέρχονται από αυτές, με εξαίρεση τα άτομα που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις κράτησης >>* (ΠΡΟΚΕΚΑ)

Καταρρίπτεται παταγωδώς άλλο ένα ψέμα του κ. Μηταράκη  που έχει βάλει σαν στόχο ζωής  την δημιουργία των Υπερδομών - πόλεων μεταναστών στα νησιά .
Είχαμε τονίσει και σε άλλο δελτίο ότι άλλη γλώσσα χρησιμοποιούν στην Ελλάδα και άλλη στην Ευρώπη. Τα μεταναστευτικά μνημόνια δεν τα έχουν διαβάσει ούτε έχουν μεταφραστεί στα Ελληνικά, ενδεικτικό για το πως λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις στην Χώρα μας.
Οι βουλευτές , Δήμαρχοι και  Δημοτικοί σύμβουλοι που τους παρουσίασαν το μεταναστευτικό μνημόνιο σαν "πιλότο" για τα υπόλοιπα νησιά, δεν θα αναρωτηθούν τι ακριβώς είναι αυτό;  
Ο κ. Μηταράκης, η κ. Γιόχανσον και οι λοιποί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις δεν κατοικούν πάνω στην οριογραμμή των Ελληνοτουρκικών συνόρων ούτε φυσικά θα ασχοληθούν αν κάτι δεν πάει καλά.
Όσοι όμως ζουν στο Αιγαίο δεν δικαιούνται να δεσμεύουν το μέλλον των νησιών με υπογραφές, που τάχατες δεν ήξεραν.
Παγχιακή Επιτροπή ΑΓΩΝΑ
https://www.europarl.europa.eu/.../E-9-2020-005174-ASW_EL...


E-005174/2020
Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(2.12.2020)
Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την επιλογή των έργων και τη χορήγηση κονδυλίων της
ΕΕ στους δικαιούχους. Κατάλογος των χρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των
ελληνικών εθνικών προγραμμάτων διατίθεται στο διαδίκτυο1
. Οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) μπορούν να είναι οι κύριοι δικαιούχοι στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της βοήθειας έκτακτης
ανάγκης, οι ΜΚΟ μπορούν να είναι μόνο συνδικαιούχοι και όχι κύριοι δικαιούχοι.
Κατάλογος των δικαιούχων στην Ελλάδα διατίθεται στο διαδίκτυο2
. Οι ΜΚΟ μπορούν επίσης
να υποβάλουν αίτηση για στήριξη ως δικαιούχοι στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης, εάν
αυτό προβλέπεται ρητά στην απόφαση χρηματοδότησης με την οποία εγκρίνεται το σχετικό
πρόγραμμα εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τους
αποδέκτες κονδυλίων στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης παρατίθενται στο Σύστημα
Δημοσιονομικής Διαφάνειας3
.
Η εποπτεία των έργων γίνεται μέσω της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων από τους
δικαιούχους ενωσιακής χρηματοδότησης και μέσω επισκέψεων εποπτείας που
πραγματοποιούνται επιτόπου από το προσωπικό της Επιτροπής. Το προσωπικό της Επιτροπής
είναι επίσης παρόν στην Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου για την εποπτεία της εκτέλεσης
των έργων.
Η ενωσιακή νομοθεσία θεσπίζει πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής4
. Η Επιτροπή έχει λάβει
διαβεβαιώσεις από τις ελληνικές αρχές ότι οι νέες εγκαταστάσεις υποδοχής που
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα είναι κλειστές δομές. Με την
επιφύλαξη αιτιολογημένων περιορισμών, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να εισέρχονται στις
εγκαταστάσεις υποδοχής και να εξέρχονται από αυτές, με εξαίρεση τα άτομα που βρίσκονται
σε εγκαταστάσεις κράτησης. Οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για τον καθορισμό της
τοποθεσίας των εγκαταστάσεων. Η πρόσφατα συγκροτηθείσα ειδική ομάδα (Task Force) θα
συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για να διασφαλίσει ότι η νέα εγκατάσταση υποδοχής στη
Λέσβο είναι σύμφωνη με τα ενωσιακά πρότυπα.
1 https://www.amifisf.gr/
2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/202009_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?from

Παγχιακή Επιτροπή ΑΓΩΝΑ