21 Δεκεμβρίου 2020

Η Κροιφι κε φαναιρι κατασκωπι σας εφχοντε καλά Χριστούγεννα και με το ναιο έτος την εφχι να κωπούν και τα ιπωλιπα πεφκα

 ο τίτλος έτσι όπως είναι γραμμένος εμπεριέχει  μήνυμα για αυτούς που ξέρουν να διαβάζουν σωστά αντί να κόβουν πεύκα