3 Σεπτεμβρίου 2020

Θα απαντήσει κάποιος από τον δήμο ανατολικής Σάμου η η εμπλεκόμενη εταιρεία νομίζει ότι τρώμε σανό με αυτά που γράφει ;
Ρωτούσαμε και απαντήσεις δεν λάβαμε μέχρι τώρα για τα ερωτήματα που θέσαμε προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με την απευθείας ανάθεση ύψους 14.997,80 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και παράνομη πράξη.


1.Με ποια κριτήρια επιλέγεται πάντα η ίδια επιχείρηση με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης;

2.Σχετίζεται με την προεκλογική στήριξη (κατασκευή ιστοσελίδας συνδυασμού) του νυν Δημάρχου Ανατολικής Σάμου; 

3.Έγινε έρευνα αγοράς αν αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να τις παρέχει και μια τοπική επιχείρηση;
Επίσης, στην απόφαση ανάθεσης που αφορά κατασκευή ιστοσελίδας για την τουριστική προβολή της Νήσου Σάμου γίνεται αναφορά σε μελέτη της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου *(αρ.πρ. 4668/2020), που σίγουρα θα ήθελαν να μελετήσουν αρκετοί συμπολίτες μας.

Ας δούμε και άλλες απευθείας αναθέσεις προς την ίδια επιχείρηση από την νυν δημοτική αρχή),  όπως:
18/8/2020 - ΑΔΑ: ΡΔΘΝΟΕΖ2-Β4Ψ - Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας διαφημιστικής καµπάνιας (we make the city) για την διοργάνωση των εκδηλώσεων στην πόλη της Σάµου µετά τις επιπτώσεις του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια.12/5/2020 - ΑΔΑ: 6ΤΤΥ46ΜΦΟΤ-2ΒΒ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Η ημερομηνία της απευθείας ανάθεσης για την καμπάνια προώθησης της ανακύκλωσης έχει την ίδια ημερομηνία με την απευθείας ανάθεση για την κατασκευή ιστοσελίδας για την τουριστική προβολή συνολικής αξίας  14.997,80 ευρώ, 12/5/2020

Αφού υπογράφτηκε τον Μάιο του 2020  η σύμβαση για την καμπάνια ανακύκλωσης, πως γίνεται να εμφανίζονται στο διαδίκτυο αναρτήσεις και βίντεο του παρελθόντος *(2019), πρόκειται για κάποια καινούργια διαδικασία όπου το έργο ξεκινάει χωρίς να έχουν προηγηθεί αποφάσεις;