7 Σεπτεμβρίου 2020

Δικαιώματα και καθήκοντα των προσφύγων


Αφού σας χορηγηθεί διεθνής προστασία στην Ελλάδα (ως πρόσφυγα ή ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας), θα σας δοθεί ανανεώσιμη άδεια διαμονής για τρία χρόνια και θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα.

Θα έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και την ιατρική περίθαλψη.


Αν σας έχει χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, μπορείτε να κάνετε αίτηση για οικογενειακή επανένωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις (οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας δεν έχουν αυτό το δικαίωμα).

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεθνή προστασία στην Ελλάδα,  εδώ.

Αν σας χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα:

Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που είχατε ως αιτών άσυλο.
Θα λάβετε άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία χρόνια.
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ταξιδιωτικό έγγραφο που σας επιτρέπει να επισκεφθείτε άλλες χώρες ως τουρίστας. Δεν μπορείτε να μείνετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για περισσότερο από 90 ημέρες.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής, εφόσον συμπληρώσετε 5 χρόνια νόμιμης και διαρκούς παραμονής στη χώρα και πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις.
Θα έχετε πρόσβαση σε πολύ ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως σχολεία, πανεπιστήμια και προγράμματα κατάρτισης.
Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε ελεύθερο επάγγελμα, να εργασθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, ή να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση.
Έχετε πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας με τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.
Aν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας, έχετε το δικαίωμα να επανενωθείτε με τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι στη χώρα καταγωγής σας ή σε άλλη τρίτη χώρα (αν είστε δικαιούχος επικουρικής προστασίας δεν έχετε αυτό το δικαίωμα).
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ελληνική υπηκοότητα, αφού έχετε ζήσει νόμιμα τουλάχιστον για 3 συνεχόμενα χρόνια στη χώρα αν είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας και 7 χρόνια αν είστε δικαιούχος επικουρικής προστασίας, εφόσον πληρείτε τις σχετικές προϋποθέσεις κοινωνικής ένταξης, που προβλέπονται από το νόμο.

https://help.unhcr.org/