24 Αυγούστου 2020

: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥΘέμα 34ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ»
προϋπολογισμού 20.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)


Θέμα 35ο: Αίτημα για έγκριση α) 1ου ΑΠΕ και β) παράτασης της Συνολικής προθεσμίας έως
την 14/8/2020 του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας Εθνικού και
Επαρχιακού Δικτύου Νομού Σάμου (Νήσος Ικαρία)».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 36ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “HIKE SAMOS”» αρχικού προϋπολογισμού
382.300,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 37ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ προϋπολογισμού 161.290,28 € (χωρίς ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 38ο: Ματαίωση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού 7/2019 Π.Ε. Σάμου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 39ο: Σχετικά με τη διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (ποσό 100.000
€).
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)