20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Γιώργος Κρεμλής στο GrTimes.gr

Συνέντευξη του Γιώργου Κρεμλή, εντεταλμένου συμβούλου για θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Νησιωτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και μέλους του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας