22 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση Δρομολόγιων έως 31/10/2019 - Itineraries Update up to 31/10/2019


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα δρομολόγια των πλοίων μας Dodekanisos Express, Dodekanisos Pride και Παναγία Σκιαδενή έως 31/10/19 είναι διαθέσιμα προς αναζήτηση και έκδοση εισιτηρίων εδώ: http://12ne.gr/el/itin_search.asp
Tα δρομολόγια υπόκεινται σε πιθανές τροποποιήσεις που γνωστοποιούνται μέσω του www.12ne.gr
Για διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με το Τμήμα Κρατήσεων μέσω του ticketing@12ne.gr

Dear Sir/Madam,
We would like to inform you that Dodekanisos Express, Dodekanisos Pride and Panagia Skiadeni schedule up to 31/10/19 is now available for search and booking here: http://12ne.gr/en/itin_search.asp
Please note that this schedule is subject to change. You can check www.12ne.gr for the most up to date schedule.
For any enquiries please contact us at ticketing@12ne.gr