23 Μαΐου 2018

Νέα Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδείχθηκε η Χρυσή Βιτσιλάκη


Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανέδειξε γυναίκα στη θέση του Πρύτανη.

Πρόκειται για την καθηγήτρια κα Χρυσή Βιτσιλάκη, πρόεδρο μέχρι σήμερα του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, η οποία από την πρώτη καταμέτρηση (τα αποτελέσματα αναμένεται να επικυρωθούν επίσημα την ερχόμενη Τρίτη) κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό της τάξης του 52,5% έναντι της συνυποψήφιάς της κας Ελένης Θανοπούλου.


Η νέα Πρύτανης, είναι Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα    Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΤΕΠΑΕΣ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Τέως Κοσμητόρησσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιου Αιγαίου.

Σπουδές

Πτυχίο Κοινωνιολογίας  B.A. (Bachelors Degree in Sociology) με Έπαινο από το Trinity College, Hartford, Connecticut, U.S.A.

Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  M.A.  (Master of Arts) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το University of Chicago, Illinois, U.S.A.

Διδακτορικό Δίπλωμα  Ph.D.  (Doctor of Philosophy) στην Kοινωνιολογία από το Tμήμα Kοινωνικών Eπιστημών του University of Chicago,  Illinois, U.S.A.

ΠΗΓΗ: ΡΟΔΙΑΚΗ