22 Μαΐου 2018

«Δούρεις ίππος του ελληνικού δημοσίου, οι δασικοί χάρτες για την Πάτμο»


Τά δασικά δρώμενα ταλανίζουν εδώ καί πολύ καιρό ολόκληρο το νησί της Πάτμου, αρχικά μέ τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κυρίως του δασαρχείου Ρόδου αλλά καί της κτηματικής υπηρεσίας  Ρόδου οι οποίες αρχές άν καί έχουν ενημερωθεί πολλαπλώς γιά την κυριότητα της εν Πάτμω ιεράς μονής του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εφ ολοκλήρου της νήσου Πάτμου, διά τού χρυσοβούλου λόγου του Αλέξιου Κομνηνού, ως τίτλο κυριότητας, (ο οποίος τίτλος είναι ΙΣΧΥΡΟΣ καί ουδέποτε ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ),
σύμφωνα μέ την υπ. αριθμ. 64/2007 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου τού Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τού ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (σελ. 6), καί την υπ. αριθμ. 62/2006 απόφαση του δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου (σελ. 276 και 279), διά της μεθόδου του χαρακτηρισμού του εδάφους της, ως βραχώδες η καλυπτόμενο από χαμηλή βλάστηση (φρύγανα κλπ) επιδιώκουν νά μεταβάλλουν την κυριότητα της νήσου, από την ιδιοκτησία της άνω μονής  στην κατά τεκμήριο ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου!!!!.

Τούτο δέ, φαίνεται από την σωρεία αγωγών πού υπέβαλλε το ελληνικό δημόσιο ΚΑΤΑ του δήμου Πάτμου καί ιδιωτών,  γιά χιλιάδες στρέμματα στην Πάτμο, αμέσως μετά τήν ανάρτηση των δασικών χαρτών στους οποίους περιλαμβάνεται το 80% της έκτασης του νησιού.

Πρός τούτο 150 άτομα προσέφυγαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κώ, γιά την αυθαιρεσία της προϊσταμένης του δασαρχείου Ρόδου, επειδή αυτή χαρακτήρισε την νήσο Πάτμο δασική, καί ανάρτησε γιά το 80% της έκτασης της νήσου, δασικούς χάρτες καί ως εκ τούτου αναγνωρίζει το δημόσιο κατά τεκμήριο ΚΥΡΙΟ αυτής.

Ομως η άνω μονή επειδή έχει μία συνέχεια από το  Βυζάντιο μέχρι σήμερα καί επειδή οι πράξεις της δεσμεύουν όλες τις διοικήσεις της μέχρι σήμερα, μεταβίβαζε τα ακίνητά της συνεχώς καί ακώλυτα από τουρκοκρατίας, ιταλικής κατοχής, αλλά καί μετά την Ενσωμάτωση, διά συμβολαίων μεταγραφόμενα νόμιμα στό Υποθηκοφυλακείο Πάτμου, μετά την Ενσωμάτωση  έως τό έτος 1998, όπου γιά καθαρά δικούς της λόγους, σταμάτησε τις μεταβιβάσεις.

Εξ αυτού του λόγου εξυπακούεται ότι εκατοντάδες μεταβιβάσεις ακινήτων, έγιναν κατ αυτή την μεγάλη χρονική περίοδο (καί βεβαίως καί περαιτέρω διαδοχικές μεταβιβάσεις) από την άνω μονή σέ ΙΔΙΩΤΕΣ επικαλουμένη ως τίτλο ιδιοκτησίας της, το αναμφισβήτητο  χρυσόβουλο του Αλέξιου Κομνηνού, καί εκατοντάδες ιδιοκτήτες έγιναν κοινωνοί του άνω χρυσοβούλου, τους οποίους το δασαρχείο της Ρόδου, διά τών εκπροσώπων του αλλά καί η κτηματική υπηρεσία, διά της σιωπής της, δέν αναγνωρίζουν!!!!

Μετά τα παραπάνω όμως, αντί η άνω μονή, ως κυρίαρχος του ιδιοκτησιακού της τίτλου, νά ζητήσει από τις άνω υπηρεσίες, διά της νομίμου οδού, την αναγνώριση αυτού (του χρυσόβουλου) καί την εφαρμογή των άνω δικαστικών αποφάσεων (υπ. αριθμ. 64/2007 του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ καί την υπ. αριθμ. 62/2006 του δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου), υπέβαλλε μόνο αντιρρήσεις κατά των δασικών χαρτών καί μόνο γιά τις δικές της εκτάσεις, αφήνοντας ανυπεράσπιστη την ακίνητη περιουσία των πολιτών, την οποία τους μεταβίβασε, επικαλούμενη το άνω χρυσόβουλο, καί η οποία μονή ενδεχομένως νά κληθεί νά υπερασπιστεί τά ακίνητά τους, κατά τις δίκες πού επιφυλάσσονται γιά τους πολίτες, εάν έχουν την τύχη νά χαρακτηριστούν αυτά χορτολιβαδικά!!!!!

Ενώ οι ιδιώτες των αποκτηθέντων,  από τη μονή ακινήτων, σε πολλές συγκεντρώσεις των δημοτών που προκαλούσε ο δήμαρχος Πάτμου τον χειμώνα του 2017, πείστηκαν από συγκεκριμένους μηχανικούς και δασονόμους, αλλά καί από την δικηγόρο της άνω μονής του άγιου Ιωάννη του θεολόγου  (οι οποίοι είχαν κληθεί από τον άνω δήμαρχο καί είχαν παρευρεθεί σ΄ αυτές)  νά υποβάλλουν  αντιρρήσεις κατά τών δασικών χαρτών, προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν, από τις συσταθησόμενες επιτροπές, πού προβλέπονται από τους δασικούς νόμους,  χορτολιβαδικές!!!

Δηλ. ότι ανήκουν στό Ελληνικό Δημόσιο, μέ την δυνατότητα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια γιά τον αποχαρακτηρισμό τους, από την ιδιοκτησία του δημοσίου!!!

Αλλά ο δήμος Πάτμου, πρίν την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, γιά την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας της νήσου από τό δημόσιο, με το υπ. αριθμ. 73456/2.10.2015, της γενικής διεύθυνσης δασών και αγροτικών υποθέσεων της αποκεντρωμένης διοίκησης αιγαίου,  πού αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, με τό οποίο η άνω υπηρεσία, χαρακτήριζε κάποια περιοχή της Πάτμου δασική καί ειδοποιούσε στον δήμο, γιά την σύναψη σύμβασης του δημοσίου  μέ την cosmote πρός ανάρτηση  ιστίου.

Ουδείς όμως γνώριζε την ύπαρξη του άνω εγγράφου και τις ενέργειες της άνω υπηρεσίας, εκτός των υπηρεσιών του δήμου καί βεβαίως του δημάρχου, ο οποίος ενημερώνεται από τήν προϊσταμένη  αυτών.

Ετσι στη συνέχεια μετά την υποβολή αντιρρήσεων στο δασαρχείο Ρόδου, από πολίτες καί μονή!!! συγκροτήθηκαν επιτροπές από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης κ. Θεοδωρίδη, όπου ο δήμαρχος Πάτμου κ. Στόικος, χωρίς καμιά απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 7691/13.12.2017 έγγραφο του, αναμείχτηκε και κανόνιζε και τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. με τον προαναφερόμενο κ. Θεοδωρίδη, όπως φαίνεται στο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Πατμιακά Χρονικά».
Αντί δηλαδή ο κ. Στόικος ως δήμαρχος Πάτμου, νά κοινοποιήσει αφ ενός καί νά κάνει γνωστό το άνω έγγραφο,  διά του οποίου αμφισβητείται η ιδιοκτησία του δήμου καί αφ ετέρου να υποστηρίξει τους πολίτες της Πάτμου και τον άνω χρυσόβουλο λόγο ως τίτλο κυριότητας,  απ όπου έλκουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τους καί ο δήμος καί οι ιδιώτες δέν κοινοποίησε το άνω έγγραφο καί προέτρεπε τους πολίτες να προβούν σε αντιρρήσεις, κατά των δασικών χαρτών κανονίζοντας και τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων.

Νά σημειωθεί ότι μέλος της μίας εκ των  άνω επιτροπών είναι και η πατμία νομική σύμβουλος του άνω δήμου, από τήν οποία αναμένεται η υποστήριξη της αληθείας περί χρυσοβούλου, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά, όπως όλοι οι πάτμιοι πολίτες, και  το οποίο χρυσόβουλο δέν είναι δυνατόν νά απαλειφθεί καί νά αντικατασταθεί διά του τεκμηρίου της κυριότητας του δημοσίου.

Επκατά νεότερες δέ πληροφορίες ο  άνω συντονιστής κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης μέ έγγραφό του, πού πήρε αριθμ. πρωτ. 27639/11.5.2018 από τήν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Ακτή Μιαούλη 83 καί Μπότσαρη 2-8 καί κοινοποίησε στίς Διευθύνσεις Δασών Δωδ/σου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου καί Χίου, παρείχε οδηγίες γιά τόν χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών εκτάσεων καί την αντίστοιχη απόδοσή τους στους ήδη αναρτημένους καθώς καί στους πρός κατάρτιση δασικούς χάρτες, χωρικής αρμοδιότητας τους.

Ετσι στήν τελευταία παράγραφο των οδηγιών του σημειώνει μεταξύ των άλλων καί τά εξής:

«Λαμβάνοντας υπ. οψει τά ανωτέρω καί ιδιαίτερα τά στοιχεία τής δασικής οικολογίας (κριτήριο 2 τού άρθρου 2 τού ΠΔ 32/16) γιά τις περιοχές αρμοδιότητας μας, όπου επικρατούν συνήθως δυσμενείς συνθήκες γιά τήν ανάπτυξη καί τήν εξέλιξη τής βλάστησης!!! οι φυτικές διαπλάσεις φρυγάνων μέ ξυλώδη κορμό!!! πού έχουν πλήρως προσαρμοστεί στίς συνθήκες αυτές, ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΟΡΤΟΛΟΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΩΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ………………….»

TONIA KAΡΔΑΣΗ Πηγή:www.dimokratiki.gr