21 Μαΐου 2018

Οκτώ ανατροπές στον νόμο Κατσέλη – Ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι ευνοούνται


Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έξωση από τη ρύθμιση προβλέπουν οι αλλαγές που προωθούνται από κυβέρνηση και θεσμούς και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο έως τον Ιούνιο ­– Στο τραπέζι μέτρα που θα καλύπτουν και τους εγγυητές

Την πόρτα σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν βρει καταφύγιο στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους δείχνουν οι αλλαγές που προωθούνται από κυβέρνηση και θεσμούς και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο έως τον Ιούνιο.
Με κομβικό σημείο την εισαγωγή της άρσης του τραπεζικού απορρήτου για όσους θέλουν να ενταχθούν στο καθεστώς προστασίας έως το τέλος του 2018 αλλά και για εκείνους που οι αιτήσεις τους εκκρεμούν, κυβέρνηση και θεσμοί  επιδιώκουν να κλειδώσουν με τη συμφωνία κάθε δίοδο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωρά και στην ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου Κατσέλη που προβλέπει την παροχή χρηματοδότησης του Δημοσίου στην καταβολή των δόσεων για δανειολήπτες αλλά και για εγγυητές που αδυνατούν οικονομικά.
 Η διάταξη αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά το γεγονός ότι προϋπήρχε στον νόμο – πέρυσι στον προϋπολογισμό είχαν εγγραφεί κονδύλια 100 εκατ. ευρώ και φέτος 50 εκατ. για τον σκοπό αυτό. Αλλαγές όμως έρχονται και στις διατάξεις που διέπουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών.
Μέχρι χθες το απόγευμα συνέχιζαν να υπάρχουν ενστάσεις από τους δανειστές αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της άρσης του τραπεζικού απορρήτου αλλά και ορισμένων άλλων τεχνικών ζητημάτων σε σχέση με τις επερχόμενες αλλαγές. Ωστόσο ο βασικός σκελετός των αλλαγών έχει συμφωνηθεί ήδη και περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στον ισχύοντα νόμο, την υπαγωγή στις διατάξεις του οποίου έχουν ήδη αιτηθεί και είναι σε εκκρεμότητα πάνω από 157.000 αιτήσεις.
7+1 βασικές αλλαγές
Πρόκειται για επτά συν μία βασικές αλλαγές που έρχονται εντός του Ιουνίου για τον νόμο Κατσέλη. Αναφορικά  με την άρση του τραπεζικού απορρήτου θεσμοί και κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει ότι θα πρέπει οι πιστωτές να έχουν τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ώστε να αποκλείονται όσοι ενώ έχουν τη δυνατότητα δεν πληρώνουν. Οσοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ή έχουν ήδη υποβάλει και εκκρεμεί θα παραιτούνται του δικαιώματός τους και οι εμπλεκόμενοι πιστωτές θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να αναζητούν στοιχεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ακόμα και σε βάθος χρόνου για καταθέσεις, αγοραπωλησίες και κάθε άλλο στοιχείο που θα αποδεικνύει την οικονομική τους κατάσταση. Τις αιτήσεις για άρση του απορρήτου θα εξετάζει ειδική επιτροπή.
Παράλληλα αναμορφώνεται η διάταξη του νόμου που προβλέπει σε ποιο στάδιο θα γίνεται ο ουσιαστικός έλεγχος των αιτήσεων. Πλέον ο ουσιαστικός έλεγχος των αιτήσεων και των φακέλων θα γίνεται στις Γραμματείες των Ειρηνοδικείων, ώστε να απορρίπτονται εξ αρχής όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια. Στο στάδιο αυτό οι αλλαγές προβλέπουν ότι οι   εμπλεκόμενοι (πιστωτές, τράπεζες, Δημόσιο) θα υποχρεούνται να προσκομίζουν εκείνοι τα αναγκαία έγγραφα αντί του οφειλέτη στην Γραμματεία του δικαστηρίου.
Τέλος μπαίνει επίσης και στη φάμπρικα των αναβολών που αξιοποιούν οι κακοπληρωτές. Θα προβλέπεται ότι δανειολήπτης ο οποίος ύστερα από δυο αναβολές εκδίκασης της υπόθεσής του δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο ή ζητήσει ξανά αναβολή θα χάνει αυτομάτως το δικαίωμα υπαγωγής του στον νόμο.
Το δικαίωμα της προστασίας από τον νόμο Κατσέλη θα χάνουν και όσοι στην περίπτωση ακύρωσης της ακρόασης της υπόθεσής τους δεν ζητήσουν οι ίδιοι νέα ημερομηνία ακρόασης εντός 30 ημερών.
Επίσης, με άλλη αλλαγή προβλέπεται ότι όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται θα επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε παγώσει το χρέος τους  μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.
 Εκτός νόμου θα βρίσκονται και όσοι έχουν πάρει οριστική ή προσωρινή απόφαση και πάψουν να πληρώνουν τις δόσεις που έχει ορίσει το δικαστήριο. Θα αίρεται αυτόματα  η αναστολή όλων των διωκτικών μέτρων εις βάρος τους προς όφελος των πιστωτών τους.
 Τέλος, θα απαλλάσσονται οι εγγυητές που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους από τα χρέη του οφειλέτη ενώ και οι πιστωτές θα μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης που προβλέπει επιδότηση της δόσης του οφειλέτη ώστε να εισπράττουν εκείνοι το μέρος της επιδότησης αντί των δικαιούχων.
Οι επιχειρήσεις
Εκτός των αλλαγών στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, η συμφωνία θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης προβλέπει και αναμόρφωση των διατάξεων που αφορούν των εξωδικαστικό μηχανισμό με στόχο να γίνει πιο ευέλικτη η διαδικασία και να μειωθεί η γραφειοκρατία που επιβαρύνει τους εμπλεκόμενους σε χρόνο και χρήμα. Βασική αλλαγή είναι η μείωση των δικαιολογητικών και των εγγράφων τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος που θέλει να υπαχθεί στον νόμο, από 22 που είναι σήμερα σε 10. Παράλληλα, τα πιστοποιητικά  θα μπορούν να παρέχονται στους εμπλεκόμενους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού  και δεν θα ζητούνται και σε φυσική μορφή. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έχει η διασύνδεση μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών ( τράπεζες, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.τ.λ.).
Συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι κάθε φορολογικό ή ασφαλιστικό έγγραφο όπως: δηλώσεις εισοδήματος (Ε1), ακινήτων (Ε9), οικονομικές καταστάσεις (Ε3), καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.
Επιπλέον στις αλλαγές που έρχονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπεται οι αιτήσεις που υποβάλλονται και παρουσιάζουν ελλείψεις να μην απορρίπτονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις ενώ η κατάθεση των πιστοποιητικών που απαιτούνται με την αίτηση να γίνεται και σε δεύτερο χρόνο και όχι με την υποβολή της όπως ισχύει σήμερα.
Πηγή: Τα ΝΕΑ