17 Μαΐου 2018

Πρόστιμο στον Δήμο Χάλκης για λειτουργία παράνομου ΧΑΔΑ


Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στον Δήμο Χάλκης διότι παραβίασε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως βεβαιώνεται με την λειτουργία παράνομου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) επέβαλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Με την απόφαση, που εκδόθηκε, ο Δήμος Χάλκης, καλείται να εναρμονισθεί με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, και να κινήσει τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην θέση ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων και την λήψη μέτρων για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού.

Αρμοδίως διαπιστώθηκε συγκεκριμένα η λειτουργία παράνομου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), πλησίον του ελικοδρομίου του νησιού και σε μικρή απόσταση από τον δημοτικό δρόμο που ενώνει αυτό με την παραλία Πόνταμου και το Δημοτικό Ξενώνα /Συνεδριακό κέντρο του νησιού και πλησίον του οικισμού της Χάλκης.
Η έκταση είναι επίπεδη και καταλήγει σε βραχώδη πλαγιά κατάντη της οποίας βρίσκεται η θάλασσα. Τα απορρίμματα που διατίθενται στον παραπάνω χώρο είναι τα αστικά απορρίμματα του νησιού και προσομοιάζοντα με αυτά καθώς και αδρανή υλικά (μπάζα) που προκύπτουν από οικοδομικές εργασίες στο νησί.
Ο τρόπος διάθεσης των απορριμμάτων είναι η εναπόθεση τους στο έδαφος με μηχανικά μέσα. Σε μερικά σημεία γίνεται επιχωμάτωσή τους από υλικό του ίδιου χώρου. Όμως ο μεγαλύτερος όγκος παρασύρεται και πέφτει κατάντη της πλαγιάς
Στην περιοχή επικρατεί έντονη δυσοσμία αλλά και ύπαρξη μύγας και άλλων εντόμων
Ο χώρος δεν φυλάσσεται και δεν θεωρείται περιφραγμένος δεδομένου ότι η περίφραξη σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένη
Για τον χώρο δεν υπάρχει κανενός είδους αδειοδότηση ενώ η διαχείρισή του γίνεται από τον Δήμο Χάλκης.
Ο χώρος αυτός κατά δήλωση του δημάρχου λειτουργεί από το 2015 μέχρι σήμερα.

Ο Δήμος Χάλκης αποδέχτηκε την παράβαση ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έκρινε ότι υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις για την σύννομη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Χάλκης οι οποίες προβλέπονταν τόσο από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όσο και γενικότερα από την ισχύουσα νομοθεσία. Πηγή:www.dimokratiki.gr