18 Μαΐου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ


Η υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους -  Αρχεία Νομού Σάμου ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημήτρη Γαλανή πρόεδρο της Κοινότητος Κοκκαρίου για το συνεχές ενδιαφέρον του για τη διάσωση από τη λήθη και την καταστροφή των αρχείων της περιοχής του, ο οποίος μερίμνησε και μετέφερε ο ίδιος με την βοήθεια ευαίσθητων συμπολιτών του τα ανενεργά αρχεία της Κοινότητος και του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κοκκαρίου. Τα αρχεία (ιδιωτικά και δημόσια) αποτελούν πολύτιμα τεκμήρια ιστορίας και προσφέρουν και μετά την χρήση τους από την υπηρεσία ή τους ιδιώτες που τα παρήγαγαν πληροφορίες για την ζωή και τις δραστηριότητες των κατοίκων. Η ταξινόμηση και η δημιουργία ευρετηρίων των αρχείων αυτών θα προσφέρει ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο στην έρευνα της σαμιακής ιστορίας.

Σάμος, 17 Μαϊου 2018
Η προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου
Αγγέλα Χατζημιχάλη