5 Μαρτίου 2024

Δύο ἔγγραφα σόκ στήν «Διαύγεια» δείχνουν τόν ἔνοχο γιά τά Τέμπη

 

Πῶς ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομίας Νῖκος Παπαθανάσης «ἀλλοίωσε» μέ ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ 2024 προηγούμενη τοῦ 2023 γιά νά ἐνοχοποιήσει τόν Ἀγοραστό καί νά ἀθωώσει τόν Τριαντόπουλο – Ἡ ἀρχική ὅριζε ὅτι «μετά τήν σύγκληση τοῦ Συντονιστικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας τά ξημερώματα τῆς 1.3.2023 ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ στήν Διεύθυνση Τεχνικῶν Ἔργων τῆς ΠΕ Λάρισας» – Στήν δεύτερη προσέθεσε τήν φράση «οἱ δαπάνες προκλήθηκαν μέ πρωτοβουλία καί μετά ἀπό ἐντολές τῆς Πολιτικῆς Προστασίας τῆς ΠΕ Λάρισας» – Περίφραξις μέ «προδιαγραφές ΝΑΤΟ» μέ στόχο τά κανάλια!

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ μέ πρωταγωνιστή τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό Οἰκονομίας Νῖκο Παπαθανάση καί βασικό θέμα τόν πραγματικό ἔνοχο γιά τό «μπάζωμα» τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν ἀποκαλύπτει σήμερα ἡ «Ἑστία».

Ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομίας, στόν ὁποῖο μετεβιβάσθησαν μετά τήν συγκρότηση τῆς νέας κυβερνήσεως οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων, «ἀλλοίωσε» μέ ὑπουργική ἀπόφαση πού ὑπέγραψε στίς 12 Ἰανουαρίου 2024 ἀρχική ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἰωάννη Τσακίρη γιά χρηματοδότηση τῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας μέ δαπάνη 642.862,80, μετά ἀπό ἐντολές πού τῆς ἐδόθησαν ἀπό τό Συντονιστικό Κέντρο τῆς Κυβερνήσεως, τά ξημερώματα τῆς 1ης Μαρτίου.

Μέ τήν νεώτερη ἀπόφασή του ὁ κύριος Παπαθανάσης ἀλλάζει τό σκεπτικό τῆς χρηματοδοτήσεως καί ὑποστηρίζει ὅτι …οἱ ἐντολές ἐδόθησαν ἀπό τήν Πολιτική Προστασία τῆς Περιφέρειας στήν Διεύθυνση Τεχνικῶν Ἔργων της. Φυσικά πρόκειται γιά ψέμα μέ στόχο τήν ἀπαλλαγή τοῦ ὑφυπουργοῦ κυρίου Τριαντόπουλου ἀπό τίς κατηγορίες, κάτι πού ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔγγραφα ντοκουμέντα πού ἔχουμε στήν διάθεσή μας, ἄν καί τήν ἀπόφαση σκάνδαλο τοῦ κυρίου Παπαθανάση δέν μπορεῖ νά τήν βρεῖ πλέον κανείς στίς Ἀναρτητέες τῆς «Διαύγειας».

Τοποθετήθηκε ἐκεῖ κάποιο σαββατοκύριακο γιά νά «τυλίξει σέ μιά κόλλα χαρτί» τόν Κώστα Ἀγοραστό καί ἔπειτα… τήν πῆρε ὁ ἀέρας. Ἀναλυτικά: Στίς 18-4-2023 ὑπεγράφη ἀπόφασις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων Ἰωάννη Τσακίρη ἡ ὁποία ἀπευθύνετο πρός τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας καί εἶχε ὡς θέμα «Ἔνταξη τῆς πράξης γιά κατεπείγουσες ἐπεμβάσεις στό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν 1/3/2023 μέ κωδικό ΟΠΣ5211014 στό Εἰδικό Πρόγραμμα ¨Εκτακτων Ἀναγκῶν 2021-2025». Ἐπρόκειτο γιά τό περίφημο «μπάζωμα».

Στήν παράγραφο τῆς ἀπόφασης Τσακίρη «Φυσικό Ἀντικείμενο τῆς πράξης» (ἡ ὁποία ἐξεδόθη ὅταν τό μπάζωμα δέν εἶχε γίνει κεντρικό πολιτικό θέμα μετά τίς καταγγελίες Καρυστιανοῦ περί Τριαντόπουλου καί πρίν πληροφορηθοῦμε τήν ὕπαρξη ξυλόλιου), ἡ περιγραφή ἦταν τέτοια, ὥστε δέν κατελείπετο καμμία ἀμφιβολία: ἡ Κυβέρνησις ἔδωσε τήν ἆρον ἆρον ἐντολή γιά τό μπάζωμα.

Τό Συντονιστικό τῆς Πολιτικῆς Προστασίας!

Ἀντιγράφουμε τήν ἀπόφαση: «Μετά ἀπό τήν σύγκληση τοῦ Συντονιστικοῦ Ὀργάνου Πολιτικῆς Προστασίας τά ξημερώματα τῆς 1/3/2023 ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ τήν Διεύθυνση Τεχνικῶν Ἔργων τῆς Περιφερειακῆς Ενότητας (ΠΕ) Λάρισας γιά διάθεση μηχανημάτων πού ἐπιχείρησαν στόν τόπο τοῦ δυστυχήματος γιά τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες».

Ἀνάμεσα στά μηχανήματα γιά τά ὁποῖα ἐδόθησαν ἐντολές νά διατεθοῦν πρός χρῆσιν ἦταν «ἐκσκαφεῖς, φορτωτές, ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ» καθώς καί «κατασκευή περιφράξεων τύπου ΝΑΤΟ γιά τό κλείσιμο τοῦ δρόμου πρός ἀποφυγή τοποθέτησης τηλεοπτικῶν συνεργείων» (!!!). Ἡ ἀπόφασις αὐτή λησμονήθηκε. Μόλις ὅμως ἡ μητέρα τῆς ἄτυχης Μάρθης Κυρία Καρυστιανοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι σύμφωνα μέ ὅσα τῆς εἶπε ὁ Περιφερειάρχης Ἀγοραστός ἡ ἐντολή ἐδόθη ἀπό τόν ὑφυπουργό Χρῆστο Τριαντόπουλο, προεκλήθη πανικός.

Στίς 12 Ἰανουαρίου 2024, μέ ἀπόφαση τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομίας Νίκου Παπαθανάση, στόν ὁποῖο εἶχαν μεταβιβαστεῖ ἐν τῷ μεταξύ οἱ ἁρμοδιότητες Τσακίρη, ἡ ἀπόφασις ἐτροποποιήθη. Μέ τελικό στόχο τήν ἐνοχοποίηση τοῦ Περιφερειάρχου Θεσσαλίας Κώστα Ἀγοραστοῦ, στόν ὁποῖον ἠσκήθη ποινική δίωξις λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα!

Στίς 6 Φεβρουαρίου 2024. Ὅταν ἡ Κυβέρνησις τόν εἶχε δέσει «πισθάγκωνα» καί ἐγγράφως! Ἡ ἀπόφασις τῆς 12.1.2024 τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Ἐπενδύσεων) μέ ἀποδέκτη τήν Περιφέρεια Θεσσαλίας ἔχει ὡς θέμα «τροποποίηση τῆς Πράξης γιά κατεπείγουσες ἐπεμβάσεις στό Δυστύχημα τῶν Τεμπῶν τῆς 1/3/2-23» καί τυπικῶς ἡ ἀλλαγή συνίσταται στό ὅτι, ὅπως ἀναφέρει, «τροποποιεῖται ὡς πρός τό χρονοδιάγραμμα». Ὡστόσο προσεκτικότερη ἀνάγνωσις καί μελέτη τῆς ἀποφάσεως δείχνει ὅτι ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός ἔχει προχωρήσει σέ μιά προσθήκη πού δέν ὑπῆρχε στήν ἀρχική ἀπόφαση.

Προσθέτει ὅτι ἐγκρίνει τήν χρηματοδότηση ἀπό τό Ἐθνικό Πρόγραμμα Ἀναπτύξεως «λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ δαπάνες ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ…». Πρόκειται περί ἀθλιότητος καί ἀτιμίας εἰς βάρος τοῦ Περιφερειάρχου Ἀγοραστοῦ, εἶναι τό ἐπιεικέστερο πού θά μπορούσαμε νά ποῦμε. Ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει ἐξηγήσεις.

Ὡς πρός τήν ποινική ἀξιολόγηση αὐτῆς τῆς πράξεως τοῦ κυρίου Παπαθανάση, αὐτή εἶναι ἁρμοδιότης τῆς ἀνεξάρτητης δικαιοσύνης.

Υ.Γ: Ὁ νῦν Ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τότε Ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης εἶχε τήν εὐαισθησία νά ἐπικοινωνήσει μαζί μας μετά τό χθεσινό δημοσίευμα τῆς «Ἑστίας τῆς Κυριακῆς», ἡ ὁποία τοῦ ἀπέδιδε ὅτι γνώριζε καί αὐτός, μετέχων σέ σχετική σύσκεψη, τήν φερόμενη ἐντολή Τριαντόπουλου γιά τό μπάζωμα τῶν Τεμπῶν.

Μᾶς ἔκανε λόγο γιά «σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας» καί πώς δέν ἔγινε μπάζωμα. Τοῦ ἀναφέραμε τήν σύσκεψη τοῦ Συντονιστικοῦ τῆς Πολιτικῆς Προστασίας τά ξημερώματα τῆς 1ης Μαρτίου 2023 καί ρωτήσαμε πῶς ἦταν δυνατόν νά μήν γνωρίζει τί συνέβη ἐκεῖ, ἀλλά ἐκεῖνος ἐπέμεινε στήν ἄποψή του.

Δέν γνωρίζουμε τελικῶς τί ἀπό τά δύο εἶναι πολιτικά ἐπιλήψιμο μετά ταῦτα:

Νά γνωρίζεις τί γίνεται στό Ὑπουργεῖο σου ἤ νά μήν γνωρίζεις;

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ