18 Μαρτίου 2024

Ὅ,τι κάνατε, μαζί τό κάνατε Πῶς ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι καί δυνάμεις ΠΑΣΟΚ συνέπραξαν τό θέρος τοῦ 2019 γιά τόν Ποινικό Κώδικα

ΠΟΤΕ δέν μοῦ ἄρεσαν τά ψέματα, πόσῳ μᾶλλον ὅταν εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα. Ὁ Γιῶργος Φλωρίδης δέν ἦταν μέλος τοῦ ἐθνικοῦ μας κοινοβουλίου τό θέρος τοῦ 2019. Καί εἶμαι βέβαιος πώς δέν γνωρίζει κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες ψηφίστηκαν οἱ περίφημοι ποινικοί κώδικες, στούς ὁποίους ἀναφέρθηκε χθές στήν Βουλή γιά νά πεῖ μία μισή ἀλήθεια: ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε τήν μετατροπή τοῦ κακουργήματος τοῦ βιασμοῦ σέ πλημμέλημα.

Ἡ ἄλλη μισή ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ΝΔ τήν ὁποία ἐκπροσώπησε χθές στό κοινοβούλιο ὡς Ὑπουργός Δικαιοσύνης δέν καταψήφισε ΠΟΤΕ αὐτήν τήν διάταξη. Καμμία διάταξη αὐτοῦ τοῦ νομοθετήματος, τό ὁποῖο ψηφίστηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 2019 στό σύνολό του ὡς «ἕνα», μέ τήν προβλεπόμενη ἀπό τόν κανονισμό τῆς Βουλῆς διαδικασία τῶν κωδίκων. Ἄφησε νά πραγματοποιηθεῖ τό ἔγκλημα μπροστά στά μάτια της, χωρίς νά πεῖ λέξη.

Θέλετε νά θυμηθοῦμε τί ἔκανε ἡ ΝΔ σέ ἐκείνη τήν ψηφοφορία καί γιατί τό ἔκανε; Ἄν καί θά στενοχωρηθοῦμε πάλι, ἄς τό πράξουμε. Ἡ ἀστική συντηρητική παράταξη τοῦ τόπου βγῆκε ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας τήν ὥρα τῆς ψηφοφορίας. Πῆγε βόλτα. Ἀπεῖχε. Ἀπεῖχε συνειδητά. Γιατί; Διότι μέ τούς κώδικες αὐτούς τό πολιτικό μας σύστημα κατήργησε ἐκκρεμεῖς δίκες πού ἀφοροῦσαν μεγάλους ἐπιχειρηματικούς ὁμίλους τῆς χώρας, καθώς καί τράπεζες, οἱ ὁποῖες καί οἱ ὁποῖοι μέ τίς νέες διατάξεις του ἀ-μνη-στεύ-τη-καν. Ἀμνήστευσε ἐπίσης τραπεζικά στελέχη πού εἶχαν βάλει ὑπογραφές γιά τά δάνεια τῶν κομμάτων καί ἀντιμετώπιζαν τόν πέλεκυ τῆς δικαιοσύνης.

Στήν πραγματικότητα, τό Κοινοβούλιο κατήργησε ἐκείνη τήν ἡμέρα δικαστές καί εἰσαγγελεῖς. Χωρίς ποτέ οἱ Ἑνώσεις τους νά διαμαρτυρηθοῦν. Στίς διατάξεις αὐτοῦ τοῦ κώδικα μπορεῖ ἀνέτως νά ἀνακαλύψει κανείς τίς φωτογραφίες συγκεκριμένων προσώπων. Μῆνες ἀργότερα, ἡ εἰσαγγελέας τῆς ἕδρας στήν δίκη τῆς Siemens ὁμολόγησε ὅτι μέ τήν νέα διάταξη μετέτρεψε τήν ἀπιστία περί τήν ὑπηρεσία τῶν ἀξιωματούχων τοῦ ΟΤΕ σέ ἀδίκημα τῆς διαφθορᾶς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, ὁπότε θά ἔπρεπε νά εἰσηγηθεῖ ἀναγκαστικά τήν ἀθώωσή τους γιά τό σκάνδαλο μέ τίς ψηφιακές παροχές τοῦ ΟΤΕ. Ἦταν τέτοια δέ ἡ σπουδή τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ καί Ποταμιοῦ νά κάνουν τήν ἐξυπηρέτηση, ὥστε μετά τίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019 καί πρίν ἀπό τήν διάλυση τῆς Βουλῆς γιά τίς ἐκλογές τοῦ 2019, κορυφαῖο πρόσωπο τοῦ ΠΑΣΟΚ, βουλευτής καί πρωταγωνιστής τότε, στήν κορυφή τῆς κομματικῆς πυραμίδας, ἔλαβε τήν πρωτοβουλία (αὐτός, ὄχι ὁ ΣΥΡΙΖΑ!) νά μεσολαβήσει πρός τήν ΝΔ καί νά ζητήσει συναίνεση γιά τήν ψήφιση τῶν κωδίκων πού εἶχε ἑτοιμάσει ἡ νομοπαρασκευαστική ἐπιτροπή τοῦ διαπρεποῦς νομικοῦ Χριστόφορου Ἀργυρόπουλου, πρίν ἡ χώρα ὁδηγηθεῖ σέ ἐκλογές!

Καί ὦ τοῦ θαύματος, ἡ ΝΔ πού δέν ἔδωσε τότε καί σωστά συναίνεση στήν κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς νά ἐπιλέξει σέ προεκλογική περίοδο τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου (πρός μεγάλη δυσαρέσκεια τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα), αὐτή ἡ ἴδια ἡ ΝΔ μέ τούς Βουλευτές της νά ἔχουν ἀναχωρήσει ἤδη γιά τίς ἐπαρχίες τους καί νά κάνουν προεκλογικό ἀγῶνα, ἔδωσε ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ στόν ΣΥΡΙΖΑ νά φέρει πρός ψήφιση τούς Κώδικες στήν Βουλή. Ἔδωσε ἐπίσης ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ στήν ψήφιση τῶν νέων ρυθμίσεων, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ μετατροπή τοῦ βιασμοῦ σέ πλημμέλημα μέ τήν ἀποχή της ἀπό τήν ψηφοφορία.

Κατά συνέπεια, ἀγαπητέ κύριε Φλωρίδη, πού εἶστε καί ἀθῶος τοῦ αἵματος, θερμή παράκληση: Σταματῆστε νά λέτε τήν μισή ἀλήθεια γιά νά παραστήσετε σήμερα τόν Ἡρακλῆ τοῦ Στέμματος. Ὅ,τι κάνατε γιά τούς ποινικούς κώδικες, μαζί τό κάνατε. Μαζί μέ τόν βασιλικό τῆς διαπλοκῆς ποτίστηκε καί ἡ γλάστρα τῶν βιασμῶν.

Ὡστόσο, πέρα ἀπό τήν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας γιά τήν μαύρη αὐτή σελίδα στήν νομοθέτηση τοῦ Κοινοβουλίου, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε τά ἑξῆς: τό πρόβλημα μέ τήν πρόταση τῆς εἰσαγγελέως στήν δίκη Μίχου κ.λπ. δέν εἶναι στήν προκειμένη περίπτωση ἡ ἀπαξία τοῦ βιασμοῦ κατά τό νομικό μας σύστημα, ἀλλά ὅτι ἡ λειτουργός ἀποδέχθηκε δέν ὅτι συντρέχουν σωρευτικά τά στοιχεῖα τῆς ἀντικειμενικῆς καί ὑποκειμενικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀδικήματος τοῦ βιασμοῦ. Οὔτε τῆς ἐμπορίας καί τῆς μαστρωπείας. Σόκ προκαλεῖ ἡ πρόταση τῆς ἀπαλλαγῆς, ὄχι ἄν ὁ κατηγορούμενος καταδικαστεῖ γιά πλημμέλημα. Καί μέ λύπη μας διαπιστώσαμε καί πάλι ὅτι ἀπό προχθές τό μεσημέρι πού ἔγινε γνωστή ἡ πρόταση καί ἑκατοντάδες πολῖτες διοργάνωσαν αὐθορμήτως πορεία διαμαρτυρίας στά Σεπόλια κατά τῆς δικαιοσύνης, ὅλοι μας (πολιτικοί, δικαστές, ΜΜΕ) συμπεριφερόμαστε σάν νά μήν καταλαβαίνουμε ὅτι ἄρχισε νά φεύγει τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια μας. Πορευόμαστε ἀμέριμνοι. Οἱ πολιτικοί τσακώνονται γιά τό ἄν ὁ βιασμός εἶναι κακούργημα ἤ πλημμέλημα καί ὄχι γιατί ὁ δεινῶς κατηγορηθείς εἶναι κοντά στήν ἀπαλλαγή.

Ἡ Δικαιοσύνη; Ἄλαλα τά χείλη της. Λέξη. Ὅπως δέν λέει λέξη γιά ὅσα συγκλονιστικά λέει ἡ Εὐρωπαία Εἰσαγγελέας Κοβέτσι γιά τά Τέμπη, ἡ ὁποία ἀφοῦ δέν πῆγε ὁ Μωάμεθ στό βουνό (ἐκπρόσωπος τῆς εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου στίς Βρυξέλλες), ἀπεφάσισε νά πάρει τῶν ὀμματιῶν της καί νά ἐπισκεφθεῖ ἡ ἴδια τόν …«Μωάμεθ». Καί νά μᾶς ἐξευτελίσει μέ ὅσα λέει γιά τήν παρεμπόδιση τῆς ἔρευνας κάνοντας κουρελόχαρτο κάποιες πρόσφατες ὑψιπετεῖς ἀνακοινώσεις. Μᾶς ἐξευτελίζει μιά θαρραλέα ἀπό τήν Ρουμανία, ἡ ὁποία ἔρριξε κυβέρνηση στήν χώρα της γιά τήν διαφθορά.

Καί βεβαίως εἴμαστε καί ἐμεῖς, στά Μέσα Ἐνημερώσεως. Πού μέ τήν συμπεριφορά μας, κάποια, ὄχι ὅλοι μας, μοιάζουμε νά εἴμαστε στό κόλπο. Ὄχι μόνο γιατί ἀνεχτήκαμε νά ἀποκλειστοῦμε ἀπό τήν παρακολούθηση τῆς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν δίκης ἀνεχόμενοι τήν παραβίαση τῆς προβλεπόμενης ἀπό τόν Ποινικό Κώδικα Ἀρχῆς τῆς δημοσιότητας. Ἀλλά καί διότι χθές σχεδόν ὅλοι οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί, πανελλήνιοι καί περιφερειακοί, δεξιοί καί ὑποτιθέμενοι ἀριστεροί, μέ τήν ἐξαίρεση τοῦ Alert, ὑποβάθμιζαν τήν ἀπαλλακτική πρόταση σκάνδαλο τῆς εἰσαγγελέως. Εἶδα συναδέλφους δικαιωματιστές νά ξεροβήχουν καί νά ξεροκαταπίνουν πολύ ὅταν ἔφθασαν στό ἐπίμαχο. Μέ τά ἀνακλαστικά τους σέ ἀναστολή.

Στίς μισές χθεσινές ἐφημερίδες ἐπίσης ἡ εἴδηση δέν ἦταν πρῶτο θέμα! Τό βασικό ἐπιχείρημα καρμπόν πού ἀναμηρύκαζαν ὅλοι ἦταν ὅτι δέν ἔχει σημασία ἡ πρόταση τῆς εἰσαγγελέως γιατί δέν εἶναι δεσμευτική γιά τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο! Ἀλήθεια τώρα; Σοβαρά; Δέν ἔχει σημασία ἡ πρόταση τῆς εἰσαγγελέως πού εἶναι ἡ κατηγοροῦσα ἀρχή; Καί ἄν δέν ἔχει σημασία ἡ πρόταση τῆς κατηγορούσας ἀρχῆς, ποίου ἔχει; Τοῦ παιδιοῦ πού κόβει τριπλότυπα καί πωλεῖ Μεγαρόσημα; Τόσο μεγάλη προσβολή στόν θεσμό τοῦ εἰσαγγελέως; Ἄν δέν ἔχει σημασία ἡ γνώμη τοῦ εἰσαγγελέως γιατί «αὐτά ἀνατρέπονται», τότε γιατί τούς ἔχουμε τούς εἰσαγγελεῖς; Τί τούς χρειαζόμαστε;

Ἦταν πραγματικά συγκλονιστικό. Γιά νά ὑποβαθμιστεῖ μία εἴδηση πού ταράζει τήν Κυβέρνηση, ὑποτιμήθηκε ἕνας θεσμός. Πολιτική τάξις, ὀλίγοι δικαστικοί λειτουργοί καί ΜΜΕ νά θάβουν ἕνα καραμπινάτο σκάνδαλο, γιατί κάποιοι τρέμουν τήν ἐνεργοποίηση γνωστῶν hushtags πού στοιχειώνουν τά ὄνειρά τους. Εἰλικρινῶς, ντρέπομαι γιά ὅλους μας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ

ΠΗΓΗ ΕΣΤΙΑ