27 Φεβρουαρίου 2024

Λογοδοσίες δημοτικών Αρχών: Test γνώσεων & εντάσεις με το «καλημέρα» -Τι προβλέπει ο νόμος 
Ξεκίνησαν δυναμικά στους Δήμους οι συνεδριάσεις με τις λογοδοσίες των δημοτικών Αρχών, με βάση το νέο νόμο.

Στους περισσότερους Δήμους η «νέα κατάσταση» στάθηκε αφορμή για κατά μέτωπο επίθεση με το… «καλημέρα» από αντιπολιτεύσεις προς νέες διοικήσεις, με κάποιους δημοτικούς συμβούλους μάλιστα να δείχνουν από την αρχή τα… δόντια τους και τις προθέσεις τους.

Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου διακόπησαν συνεδριάσεις ή χρειάστηκε επέμβαση των ψυχραιμοτέρων για να βγει η διαδικασία!

Σε πολλούς Δήμους (αλλά και σε αυτούς που ακολουθούν), οι ημερήσιες διατάξεις της λογοδοσίας περιλαμβάνουν τα… μεγάλα θέματα για τα οποία ζητείται ενημέρωση από τις νέες δημοτικές αρχές, ως ένα τεστ γνώσεων, για να φανεί και κατά είναι προετοιμασμένες.

Χαρακτηριστικά όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε Δ. Αθηναίων, Δ. Ηρακλείου Κρήτης και Δ. Μεσολογγίου.

Τι προβλέπει ο νόμος
Θυμίζουμε ότι με το νέο νόμο 5056/2023, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Συλλέγονται στοιχεία με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του δήμου που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους και δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, μπορούν να θεσπίζονται ετήσια βραβεία για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν επιδείξει βελτίωση των δεικτών επιδόσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα βραβεία δύνανται να συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει έως ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις χιλίοις (0,2‰) επί του συνολικού ετήσιου ύψους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και των περιφερειών αντίστοιχα.
ΠΗΓΗ https://www.aftodioikisi.gr/