24 Φεβρουαρίου 2024

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕ ΣΤΑ…ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ Η ΑΠΕΝΤΑΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΠΡΙΝ 2,5 ΜΗΝΕΣ»

 

«Η κυβέρνηση βρήκε και ανάρτησε στα…ελληνικά τη λίστα με τα έργα που τροποποίησε ή απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης πριν 2,5 μήνες»

Ανακοίνωση Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση, που έδωσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της για να αναρτήσει στα ελληνικά, -τέλη Φεβρουαρίου-, το έγγραφο, που εμείς της υποδείξαμε ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με τη λίστα των έργων, που η ίδια τροποποίησε ή απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη!

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Οικονομίας του Κινήματος, Παύλος Γερουλάνος, δημοσίευσε «τη λίστα που το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήθελε να δεις ποτέ», όλα τα έργα, δηλαδή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα οποία η Κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση ή απένταξη.

Σε εκείνο το Δελτίο Τύπου περιγράφαμε με λεπτομέρεια το πώς η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μην ενημερώσει και να αποθαρρύνει κάθε αναζήτηση του πολίτη για το ποια συγκεκριμένα έργα – και γιατί – απεντάσσονται από το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» ή αναθεωρείται είτε το εύρος είτε το χρονοδιάγραμμά τους. Σημειώναμε μάλιστα, μεταξύ άλλων, ότι η σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. – κρίσιμο έγγραφο να το διαβάσει κανείς στα ελληνικά για να αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται – δεν ήταν καν αναρτημένη στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του «Ελλάδα 2.0» (και περιγράφαμε όλα τα βήματα που χρειάστηκε για να την εντοπίσουμε στα ελληνικά στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ε.Ε.).

Τους πήρε δυόμισι μήνες να κάνουν το ελάχιστο, το αυτονόητο, που ούτε αυτό θα έκαναν αν δεν αποκαλύπταμε την απόλυτη αδιαφορία τους για διαφάνεια.

Ίσως τώρα βρουν και τον χρόνο να ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη για την ταμπακιέρα: γιατί απεντάσσεται ή πώς τροποποιείται κάθε συγκεκριμένο έργο, ποιος είναι ο προγραμματισμός, τι πήγε λάθος σε κάθε περίπτωση και ποιος φταίει.

Και επειδή ίσως, -λέμε ίσως-, μπορεί να θέλουν στην κυβέρνηση να λησμονήσουν τη λίστα, την παραθέτουμε ξανά και θα επανέλθουμε ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής λίαν συντόμως:

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε.:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15831-2023-INIT/el/pdf

Α. Το τροποποιημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν περιλαμβάνει πλέον ορισμένα μέτρα:

1. Το μέτρο 16962 (Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών) για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που συνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά της και την Κύπρο.

2. Το μέτρο 16287 (Επιχειρησιακή συνέχεια του δημόσιου τομέα) σχετικά με τον σχεδιασμό όλων των απαιτούμενων δράσεων για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε να δίνεται στους υπαλλήλους οποιουδήποτε οργανισμού του δημόσιου τομέα η δυνατότητα να επιτελούν το έργο τους εξ αποστάσεως και με ασφαλή τρόπο.

3. Το μέτρο 16723 (Ανάπτυξη δεξιοτήτων για επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα) για προγράμματα κατάρτισης που θα συνάδουν με την ελληνική εθνική στρατηγική δεξιοτήτων και θα καλύπτουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την προώθηση προϊόντων, τις ψηφιακές δεξιότητες, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα θέματα.

4. Το μέτρο 16970 (Πολιτιστικές και φυσικές διαδρομές) για την αναβάθμιση της υλικής και ψηφιακής υποδομής σε περίπου 30 σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και/ή περιοχές φυσικού κάλλους σε όλη την Ελλάδα.

5. Το μέτρο 16950 (Ηλεκτρονικά διόδια) για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων στην Ελλάδα και έναν δίκαιο και διαφανή μηχανισμό χρέωσης διοδίων.

6. Το μέτρο 16592 (Διευκόλυνση εμπορίου) για τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η απλούστευση των υφιστάμενων προτελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών και η σύσταση συστήματος παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διασυνοριακών εμπορικών ελέγχων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα ζήτησε η ελληνική Κυβέρνηση και καταγράφει η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Ε.Ε. «τροποποιούνται για να μειωθεί το επίπεδο της απαιτούμενης υλοποίησης σε σύγκριση με το αρχικό ΣΑΑ , ώστε να αντικατοπτρίζεται η μειωμένη ενίσχυση» τα εξής ορόσημα:

7. Το ορόσημο 152 του μέτρου 16934 (Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) για την Ίδρυση και Λειτουργία 25 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

8. Το ορόσημο 184 του μέτρου 16685 (Επίγνωση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας) για την ολοκλήρωση κατάρτισης σχετικά με την διαφορετικότητα που απευθύνεται σε χιλιάδες διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους εξυπηρέτησης κοινού (και πιστοποίηση).

9. Τα ορόσημα 229 και 239 του μέτρου 16727 (Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δικαιοσύνης (e-justice)) για την αναβάθμιση συστημάτων τήρησης αρχείων & πληροφοριακών συστημάτων στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Εθνικό Ποινικό Μητρώο, με στόχο τη διευκόλυνση απονομής δικαιοσύνης.

Β. Εννέα μέτρα τροποποιούνται λόγω «απροσδόκητων εμποδίων, καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας», σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ελληνική Κυβέρνηση, η οποία ζήτησε τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής τους ή την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. Ποια είναι τα 9 αυτά μέτρα συγκεκριμένα:

10. Το ορόσημο 39 του μέτρου 16932 (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της επισκευής των χαλύβδινων κατασκευών της στέγης του σταδίου (στέγαστρο) (πρώτο υποέργο).

11. Τον στόχο 80 του μέτρου 16283 (Υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ, για την ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.

12. Το ορόσημο 182 του μέτρου 16925 (Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης) για την ολοκλήρωση της παράδοσης από την διαχειριστική αρχή 80.000 καρτών αναπηρίας στους δικαιούχους.

13. Το ορόσημο 212 του μέτρου 16702 (Βελτίωση του πλαισίου AML/CFT) για ένα ενισχυμένο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) – π.χ. δημιουργία της πλατφόρμας για τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων που τηρούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές.

14. Το μέτρο 16711 (Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημόσιων συμβάσεων)

15. Τα ορόσημα 247 και 249 του μέτρου 16624 (Δημιουργία - επέκταση - αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)) και συγκεκριμένα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»· Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»· Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης· Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών· Εθνικό Έντυπο Δ1_Ε3 Έκδοση 1.2 - 6 - Αστεροσκοπείο Αθηνών· Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών· Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ· Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών· Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη· Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας· Επιστημονικό Πάρκο Πατρών· Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Υπουργείο ευθύνης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου.

16. Τα ορόσημα 255 και 256 του μέτρου 16628 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65: Τρίκαλα — Εγνατία Οδός) που αφορούν έργα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εργασιών (όπως όλοι οι σταθμοί διοδίων, ο φωτισμός και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου).

17. Τον στόχο 261 και το ορόσημο 262 του μέτρου 16630 (Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)) για την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου.

18. Το ορόσημο 306 του μέτρου 16599 (Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας), μεταξύ άλλων με την έναρξη λειτουργίας της πύλης «ενιαίας θυρίδας» εξαγωγών και την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας Διαμεσολαβητή για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εμποδίων από τους εξαγωγείς κατά τη διαδικασία εξαγωγών.

Γ. Η Ελλάδα εξήγησε ότι ένα μέτρο δεν είναι πλέον εφικτό εντός του χρονοδιαγράμματος ούτε βρίσκεται στο επίπεδο του κόστους που είχε εκτιμηθεί στο αρχικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες κατασκευής. Η Ελλάδα ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Αφορά συγκεκριμένα:

19. Το ορόσημο 186 του μέτρου 16922 (Κοινωνική ένταξη) για την ολοκλήρωση προγράμματος ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων (70 στον Δήμο Αθηνών και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης) για 250 δικαιούχους. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στεγαστικής στήριξης στις πλέον ευάλωτες ομάδες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης.

Δ. Η Ελλάδα εξήγησε ότι δεκατέσσερα μέτρα (στο κείμενο της απόφασης λανθασμένα αναφέρει δεκαπέντε μέτρα) τροποποιούνται διότι απρόβλεπτα προβλήματα που άπτονται των συγκεκριμένων μέτρων, όπως πιο περίπλοκες από τις αρχικά προβλεπόμενες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις, προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Η Ελλάδα ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. Ποιες είναι αυτές οι 14 περιπτώσεις:

20. Το ορόσημο 59 του μέτρου 16772 (Νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης), που αφορά στη σύσταση και λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής διαχείρισης αποβλήτων (Στελέχωση και κτιριακός εξοπλισμός).

21. Το ορόσημο 136 του μέτρου 16750 (Ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων εργασίας) για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συστήματος ψηφιακής απονομής σύνταξης (ΑΤΛΑΣ) που επιτρέπει την καλύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχών.

22. Το ορόσημο 144 του μέτρου 16747 (Ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας) για την επιτυχή ολοκλήρωση συνολικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων / επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για τουλάχιστον 13.000 ανέργους (ηλικίας 25-45 ετών) επί συνόλου 15.000 δικαιούχων.

23. Το ορόσημο 161 του μέτρου 16755 (Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης) για την κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων που αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας σε αναδόχους για την ανακαίνιση τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα) που θα αναβαθμιστούν μέσω ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τη δημόσια υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

24. Το ορόσημο 175 του μέτρου 16726 (Βελτιστοποίηση των κοινωνικών παροχών) για την ολοκλήρωση καθιέρωσης προπληρωμένων καρτών για την καταβολή κοινωνικών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

25. Τα ορόσημα 176 και 179 του μέτρου 16904 (Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης) για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης της παροχής προσωπικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και την ανάπτυξη του προγράμματος προσωπικής βοήθειας για άτομα με αναπηρία σε εθνική κλίμακα.

26. Το ορόσημο 241 του μέτρου 16580 (Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και τη δεύτερη ευκαιρία) για την αναβάθμιση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρέους που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποτροπής της υπερχρέωσης και αντιμετώπισης της διευθέτησης χρέους με χρήση εξωδικαστικών διαδικασιών.

27. Το ορόσημο 269 του μέτρου 16833 (Εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης της συμμόρφωσης με τον EASA) για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών αποκατάστασης στους 13 αερολιμένες και πιστοποίηση από τον EASA.

28. Το ορόσημο 280 του μέτρου 16293 (Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης) για ένα σύγχρονο εμπορικό σήμα και πλατφόρμα του ελληνικού πολιτισμού.

29. Τα ορόσημα 293 και 298 του μέτρου 16975 (Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων) για την ολοκλήρωση της κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις περιφερειακών λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων σε νησιά και περιοχές με ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα.

30. Το ορόσημο 295 του μέτρου 16931 (Τουριστική ανάπτυξη) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων για αναβαθμίσεις τουριστικών λιμένων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

31. Το ορόσημο 296 του μέτρου 16921 (Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού) με ολοκλήρωση επιμορφωτικών προγραμμάτων.

32. Το ορόσημο 304 του μέτρου 16634 (Νέα βιομηχανικά πάρκα) με την έναρξη ισχύος όλων των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων παράγωγου δικαίου για την έναρξη της εφαρμογής του νέου πλαισίου για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα.

33. Το ορόσημο 317 του μέτρου 16543 (Δράσεις για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειάς του) με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κανονιστικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου για τις ποιοτικές υποδομές στην Ελλάδα σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008, και έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική με σκοπό την εξάλειψη υπερβολικά υψηλών περιορισμών που δεν είναι αναλογικοί προς τους στόχους πολιτικής.

Ε. Η Ελλάδα εξήγησε ότι δεκαεπτά μέτρα τροποποιούνται ή αποσύρονται διότι απρόβλεπτα προβλήματα που άπτονται των συγκεκριμένων μέτρων «κατέστησαν απαραίτητη μια εναλλακτική προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου» του μέτρου ή δημιούργησαν την ανάγκη προσαρμογής του μέτρου για την επίτευξη παρόμοιων στόχων με αποτελεσματικότερο τρόπο. Η Ελλάδα ζήτησε την τροποποίηση ή την απαλοιφή του πεδίου εφαρμογής των προαναφερθέντων οροσήμων και στόχων ή την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Ποιες είναι οι 17 περιπτώσεις:

34. Το μέτρο 16831 (Produc-E Green) που αφορά στην κοινοποίηση ανάθεσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για περισσότερες από 10 βιομηχανικές μονάδες («Produc-E Green»).

35. Τα ορόσημα 66, 71 και 74 του μέτρου 16850 (Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού) για την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για μονάδες αφαλάτωσης και την ολοκλήρωση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των εξής: α) Υποδομές ύδρευσης σε επτά περιοχές, β) Τρεις μονάδες αφαλάτωσης, γ) Έργα τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, δ) Προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων, ε) Δράσεις εξοικονόμησης νερού σε 45 000 νοικοκυριά και 10 000 επιχειρήσεις τουλάχιστον.

36. Το μέτρο 16882 (Αντιπλημμυρικά έργα) που αφορά:

i. 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Υποπράξη 4. Έργα διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων»

ii. Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου Α' Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας

iii. Κατασκευή συμπληρωματικών έργων ταμιευτήρα Μπραμιανού, αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και φράγματος Μύρτου Π.Ε. Λασιθίου Κρήτης

iv. Έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων (Β' Φάση)

v. 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Υποπράξη 4. Έργα διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων»

vi. Έργα διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων

37. Το μέτρο 16898 (Έργα ύδρευσης) που αφορά:

i. Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων»

ii. Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Ν. Πρέβεζας - Άρτας – Λευκάδας

38. Τα ορόσημα 312 και 316 του μέτρου 16285 (Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ) που αφορούν:

i. Αρδευτικό δίκτυο Αλμωπαίου μέσω ΣΔΙΤ

ii. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Δ.Δ. Παλαικάστρου, Δ. Ιτάνου, Ν. Λασιθίου και Συνοδά Έργα - Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού νερού

iii. Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς

iv. Αρδευτικό δίκτυο Υπερειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας

v. Ένταξη του Έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού»

vi. Φράγμα Μιναγιώτικο και δίκτυο άρδευσης

39. Το ορόσημο 88 και τον στόχο 91 του μέτρου 16834 (Διάδρομοι 5G — Ανάπτυξη δικτύων 5G που θα παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών), προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα.

40. Το ορόσημο 334 του μέτρου 16857 (Μετάβαση σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις — Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις 100/200 Mbps (υπερταχείες ή ultrafast) και ενίσχυση της ζήτησης για πολύ ταχεία (superfast) ευρυζωνικότητα) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω της εγκατάστασης οπτικών ινών και του συνοδευτικού εξοπλισμού σε κτίρια, καθώς και υποθαλάσσιων καλωδίων στην περίπτωση των ελληνικών νησιών.

41. Το ορόσημο 242 του μέτρου 16576 (Ίδρυση παρατηρητηρίου πιστωτικής επέκτασης) που αφορά τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου το οποίο θα συλλέγει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη ρευστότητα που παρέχουν οι τράπεζες σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

42. Τα ορόσημα 167 και 168 του μέτρου 16752 (Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας (DigHealth) για την πλήρη έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ολοκλήρωση των κύριων στοιχείων του προγράμματος ψηφιακής υγείας κατά του καρκίνου. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα για τη θεραπεία του καρκίνου πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 8 (από τα 12) νοσοκομεία.

43. Το ορόσημο 185 του μέτρου 16763 (Ψηφιοποίηση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου).

44. Τα ορόσημα 192 και 194 του μέτρου 16611 (Ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων) για ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων (ολοκλήρωση της λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων για φορολογικούς ελέγχους, η οποία θα κάνει χρήση του συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας / ανάλυσης δεδομένων που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΑΑΔΕ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως πλήρως ανεξάρτητης αρχής).

45. Το ορόσημο 208 του μέτρου 16972 (Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης) για ολοκλήρωση προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση τουλάχιστον 250.000 δημοσίων υπαλλήλων.

46. Τα ορόσημα 228 και 235 του μέτρου 16733 (Δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων) με την πλήρη υλοποίηση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση σχετικά με τις δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων.

47. Το ορόσημο 248 του μέτρου 16654 (TH²ORAX: Επιλέξιμο ολιστικό υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system)) που αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» για τη χώρα, βασισμένο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης & Machine-to-Machine Learning.

48. Το ορόσημο 268 του μέτρου 16982 (Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα) με πλήρη λειτουργία των νέων οντοτήτων ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ και πλήρης εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) στον σιδηροδρομικό.

49. Το ορόσημο 285 του μέτρου 16725 (Αναβάθμιση καλλιτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης νέας Σχολής Οπτικοακουστικών Μέσων και της ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της Εθνικής Σχολής Χορού και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, καθώς και της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και τη διασφάλιση της ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

50. Το μέτρο 16954 (Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιάταξη του συστήματος και των υποδομών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου), με αναβάθμιση των Υποδομών Ασφάλειας των 10 μεγαλύτερων σιδηροδρομικών Σηράγγων του Ο.Σ.Ε με χρήση έξυπνων συστημάτων και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

ΣΤ. Η Ελλάδα εξήγησε ότι μέρος ενός υφιστάμενου μέτρου δεν είναι πλέον εφικτό – και ζήτησε τροποποίηση του στόχου – λόγω των απρόβλεπτων επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αφορά…

51. Τον στόχο 15 του μέτρου 16871 (Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (περιοχές δίκαιης μετάβασης)) που αναφέρεται στην ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των εδαφών (15.000 εκτάρια) στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Ζ. Η Ελλάδα εξήγησε ότι δέκα μέτρα δεν είναι πλέον πλήρως εφικτά, λόγω ζήτησης χαμηλότερης του αναμενόμενου και διαταραχών στην αλυσίδα ζήτησης και εφοδιασμού και ζήτησε την τροποποίηση ή τη μείωση του εύρους του πεδίου εφαρμογής των προαναφερθέντων οροσήμων και στόχων. Ποιες είναι οι 10 περιπτώσεις:

52. Τα ορόσημα 34 και 35 του μέτρου 16876 (Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα) για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του δημόσιου τομέα (210 κτίρια) με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 30%.

53. Τα ορόσημα 49, 52 και 55 του μέτρου 16924 (Ηλεκτροκίνηση) για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τουλάχιστον 8.000 δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός πόλεων και σε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και των επιλεγμένων μονάδων λειτουργίας.

54. Το ορόσημο 110 του μέτρου 16780 (Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης) μέσω της απόκτησης και της χρήσης 6.000 ηλεκτρονικών υπολογιστών/εκτυπωτών/ταμπλετών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής, 200 συστημάτων διαχείρισης σειράς προτεραιότητας και έξυπνης κοινοποίησης, 1.000 τερματικών υποβολής σχολίων (feedback terminals), πλατφόρμας αξιολόγησης και κινητής εφαρμογής.

55. Το ορόσημο 131 του μέτρου 16706 (Ψηφιακός μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), μεταξύ άλλων, με τη στήριξη της ψηφιοποίησης 100.000 ΜΜΕ με χρηματοδότηση από σύστημα κουπονιών, με χρηματοδοτική στήριξη 1.000 ΜΜΕ από το σύστημα κουπονιών αποκλειστικά για τη μετάβασή τους στο υπολογιστικό νέφος και την αναβάθμιση ή αντικατάσταση 500.000 ταμειακών μηχανών με λύσεις που βασίζονται σε υπολογιστή και αντικατάσταση 100.000 παλαιών συστημάτων POS.

56. Το ορόσημο 150 του μέτρου 16289 (Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία) που αφορά στην ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας «Επισκέπτες Καθηγητές» και αξιολόγησή της.

57. Τα ορόσημα 177 και 178 του μέτρου 16919 (Παιδική προστασία) που αφορούν σε αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων (ολοκλήρωση επαγγελματικής αναδοχής 160 ανηλίκων με σοβαρές αναπηρίες και/ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας), ολοκλήρωση διαμερισμάτων ανεξάρτητης διαβίωσης για την αποϊδρυματοποίηση εφήβων και ανάπτυξη της ικανότητάς τους αυτοσυντήρησης και βαθμιαία αυτονομία με στόχο την ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στην ετοιμότητα για ένταξη στην αγορά εργασίας.

58. Το ορόσημο 181 του μέτρου 16945 (Δημιουργία μονάδων παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων) που αφορά στην ολοκλήρωση και στελέχωση τουλάχιστον 120 εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας εντός επιχειρήσεων (οι επιχειρήσεις τις οποίες στοχεύει αυτό το μέτρο είναι 50 επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους (μεσαίες) και 70 επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους (μεγάλες).

59. Το ορόσημο 187 του μέτρου 16688 (Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας) που αφορά στην ολοκλήρωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις για τουλάχιστον 14.580 πρόσφυγες.

60. Το ορόσημο 189 του μέτρου 16614 (Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και POS) για ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS).

61. Το στόχο 330 του μέτρου 16980 (Δανειακή διευκόλυνση για το ΣΑΑ) που αφορά σε έγκριση πράξεων του InvestEU.