7 Νοεμβρίου 2023

Αποτελέσματα ελέγχου νερού σε σχολεία με κολοβακτηριοειδή σε 4 σχολεία στην πόλη της Σάμου

 Με λίγη παρατήρηση βλέπουμε 'ότι από τα αποτελέσματα στα σχολεία που υπάρχει πρόβλημα ...βρίσκονται στη ίδια περιοχή ...εύλογα προκύπτει το ερώτημα, τα σπίτια οι επιχειρήσεις ,εκτός των σχολείων, που λαμβάνουν πόσιμο νερό είναι καθαρό;