20 Σεπτεμβρίου 2023

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στην Σουλτάνα Ανδρεάδου

Ρωτάμε η άρση του κωλύματος στο πρόσωπο της κ.Σουλτάνας Ανδρεάδου με ποιο άρθρο του νόμου πραγματοποιήθηκε;

 Ενώ μέχρι χθες διαβεβαίωνε ο Περιφερειάρχης Κώστα Μουτζούρης ότι ο ίδιος θα αναλάβει την ευθύνη της Αντιπεριφέρειας Σάμου μετά την αναγκαστική παραίτηση Πανουράκη  μας έλεγε ότι η κ.Σουλτάνα Ανδρεάδου δεν μπορεί να αναλάβει αρμοδιότητες επειδή προερχόταν από τον συνδυασμό Καλογήρου με απόφαση του χθες με απόφασης μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην κ.Σουλτάνα Ανδρεάδου

Στην απόφαση του δεν διευκρινίζει ο Περιφερειάρχης ως τι μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην κ.Ανδρεάδου ως θεματική ορίζεται η ως χωρική;