28 Σεπτεμβρίου 2023

Η τελική διάταξη για το επίδομα «προσωπικής διαφοράς» – Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

 

Το αργότερο έως τα Χριστούγεννα, περίπου 750.000 συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα «προσωπικής διαφοράς». Πρόκειται για αυτούς που δεν θα λάβουν αύξηση, ακριβώς λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς στην σύνταξή τους.

Σύμφωνα με την οριστική διάταξη που κατάρτισε το οικονομικό επιτελείο, θα λάβουνε έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ και σύνταξη το πολύ έως 1.600 ευρώ το μήνα.

Η σχετική διάταξη που ορίζει τις ακριβείς προϋποθέσεις αλλά και το ύψος της παροχής, που ξεκινά από 100 ευρώ για τις υψηλότερες συντάξεις και φθάνει έως τα 200 ευρώ για συντάξεων κάτω των 700 ευρώ, είναι έτοιμη και πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζονται τις λίστες με τους δικαιούχους, που λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς, όπως και φέτος, έτσι και το 2024 δεν θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Να σημειωθεί πως από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν με βάση το 50% του αθροίσματος του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η αύξηση δεν θα ξεπεράσει το 3% με 3,1% και ετήσιο κόστος 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, περίπου 750.000 συνταξιούχοι, με κύριες συντάξεις έως 1.600 ευρώ, που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, θα μείνουν για έναν ακόμη χρόνο χωρίς αύξηση.

Έτσι, το οικονομικό επιτελείο, με βάση και την προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, προχώρησε στην κατάρτιση της σχετικής διάταξης, που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση σε ένα από τα επόμενα σχέδια νόμου, προκειμένου πριν από τα Χριστούγεννα, οι εν λόγω συνταξιούχοι να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ. Αναλυτικά, η διάταξη ορίζει τα εξής:

Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2024
1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά το μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των 10 ευρώ.

2. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

σε 200 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 700 ευρώ.
σε 150 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 700,01 ευρώ έως και 1.100 ευρώ.
σε 100 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ.
3. Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση:

καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023,
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ,
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν αντίστοιχης τροποποίησης του προϋπολογισμού του, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.
Πηγή euro2day.gr