12 Σεπτεμβρίου 2023

«Η πτώση του τουρκικού ελικοπτέρου στην Σάμο δημιουργεί τεράστια ερωτήματα» Οι απαντήσεις από τα Υπουργεία ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 28/7/2023
Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Τουρισμού
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Η πτώση του τουρκικού ελικοπτέρου στην Σάμο δημιουργεί τεράστια ερωτήματα»

Κύριοι Υπουργοί,
Τις τρέχουσες κρίσιμες στιγμές, κατά τις οποίες η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία πολλαπλή υβριδική απειλή, προέκυψε η είδηση ότι, τουρκικό ελικόπτερο «έπεσε» στο αεροδρόμιο της Σάμου, έχοντας μάλιστα, απογειωθεί από την Πάρο. Θεωρούμε αδιανόητο, τουρκικά ελικόπτερα και γενικότερα, πτητικά μέσα τρίτων χωρών να πραγματοποιούν πτήσεις εντός της Ελληνικής Επικρατείας, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και χωρίς την αντίστοιχη καταβολή φόρων και δασμών. Προκαλούνται εύλογα ερωτήματα, εξ’ αφορμής της συγκεκριμένης υπόθεσης αλλά και από το σύνολο αντίστοιχων υποθέσεων του πρόσφατου παρελθόντος με εταιρείες αδιαφανούς ιδιοκτησίας, που θέτουν σε κίνδυνο, όχι μόνο την ασφάλεια των πτήσεων στην Ελλάδα, αλλά και την ίδια την εθνική Ασφάλεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, είναι συντριπτικά και απαιτούν άμεσα απαντήσεις από την αρμόδια πολιτική ηγεσία.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Ποια είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ανωτέρω ελικοπτέρου;
Η ως άνω ιδιοκτήτρια εταιρεία κατέχει άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης τύπου «AOC»;
Η συγκεκριμένη μοιραία πτήση είχε δηλωθεί ως εμπορική ή ως ιδιωτική;
Αντιστοίχως, τα καύσιμα του ως άνω ελικοπτέρου ήταν υπό καθεστώς απαλλαγής δασμών, όπως προβλέπεται για τις εμπορικές πτήσεις; Αν ναι, γιατί γίνεται λόγος για
«ιδιωτική πτήση»;

Πως είναι δυνατόν ένα τουρκικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί εμπορικές πτήσεις εντός της Επικράτειας;
Ποιες άλλες αντίστοιχες εταιρείες της αλλοδαπής πραγματοποιούν τέτοιες πτήσεις στο εσωτερικό της χώρας;
Υπάρχουν καταγγελίες – ενέργειες των αρμοδίων αρχών για τυχόν Φορολογικές
παραβάσεις αυτών των εταιρειών; Αν ναι, έχουν καταλογιστεί πρόστιμα και σε ποιες εταιρίες;
Καταβλήθηκαν οι αναλογούντες φόροι για την άνω αναφερόμενη εμπορική δραστηριότητα εντός Ελλάδας;
Υπάρχει τοπικός εκπρόσωπος που έκλεισε την ανωτέρω μοιραία πτήση; Αν ναι, υπάρχει το αντίστοιχο ναυλοσύμφωνο;
Πόσους και ποιους επιβάτες μετέφερε το ελικόπτερο που έπεσε «από» και «προς» ελληνικούς προορισμούς;


Ο ερωτών βουλευτής ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-------------------------------------------------------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 272/28-07-2023

ΣΧΕΤ: Έγγραφο ΥΠΟΜΕ με αρ. πρωτ. 235198/31-07-2023.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σας γνωστοποιούμε ότι:
Το Τμήμα Διεθνών Αεροπορικών Συμβάσεων και Συμφωνιών, Διεθνών Σχέσεων και Υποχρεώσεων Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας της Α.Π.Α. είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διμερών αεροπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής τους. Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίνει τακτικές πτήσεις δημοσίων μεταφορών Αλλοδαπών Αερομεταφορέων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διμερείς Αεροπορικές Συμφωνίες, τα σχετικά μνημόνια κατανόησης- MoU και τις Συνολικές Συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Οι αεροπορικές σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας ρυθμίζονται από την Διμερή Αεροπορική Συμφωνία (ΔΑΣ) του 1947, που κυρώθηκε με τον Α.Ν.806/48 (ΦΕΚ 257/Α) και από το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπεγράφη στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2015.
Οι εγκρίσεις των έκτακτων πτήσεων δημοσίων μεταφορών Αλλοδαπών Αερομεταφορέων τρίτων χωρών (charter, air taxi, γενικής αεροπορίας κλπ ), επί του παρόντος χορηγούνται από την ΥΠΑ. Η αναφερόμενη στην ερώτηση ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει λάβει έγκριση για την πραγματοποίηση πτήσεων από την ΥΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ1/Α/35149/6437/24-12- 2018 Απόφασης Δ/ΥΠΑ περί «Κανονισμού για την εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφη χωρητικότητας έως 19 θέσεων προς Ελλάδα από μη κοινοτικούς αερομεταφορείς (91 Α’/2019).
Έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή του περιστατικού στην Εθνική Βάση Δεδομένων Περιστατικών Ασφαλείας εντός του προβλεπόμενου χρόνου (72 ώρες), όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 376/2014 για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία.
Τα θέματα της καταβολής φόρων εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Π.Α.
ΔΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

------------------------------------------------------------------------------------------


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπηρεσία Συντονισμού Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Χ.Τρικούπη 6-10 106 79 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 272/28-7-2023 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 113708 ΕΞ2023/31-07-2023 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών
Σε απάντηση της με αριθ. 272/28-07-2023 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο και όσον αφορά θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Αναφορικά με την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ):
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1β της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ τα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές, εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.

 Ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο το χρησιμοποιεί, βάσει μισθώσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα, όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.
Επίσης, με τη αριθ. Ε.2153/28.09.2020 Εγκύκλιο του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:67ΤΖ46ΜΠ3Ζ-Μ76) παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που αφορούν στους όρους απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, η μόνη δραστηριότητα που μπορεί να επωφεληθεί από την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αεροσκάφη είναι η άμεση παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των αεροσκαφών στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς την άμεση παροχή υπηρεσιών στον καταναλωτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από ΕΦΚ.
Συνεπώς, και όσον αφορά στην απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων, προκειμένου να αποδειχθεί η νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αεροσκάφους από την εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρεία εξετάζεται εάν ο αερομεταφορέας εκμεταλλεύεται τα αεροσκάφη για εμπορικούς σκοπούς (μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου ή εμπορευμάτων έναντι αμοιβής ή/και μίσθωσης) και το συγκεκριμένο αεροσκάφος για το οποίο προορίζεται το καύσιμο, είναι ενταγμένο στον ως άνω αερομεταφορέα για την άσκηση του συγκεκριμένου πτητικού έργου και όχι διαφορετικού από αυτό για το οποίο του χορηγήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης.
Β. Αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων:
Με την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199ΕΞ2017/31.05.2017 (Β’ 1998) Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα που πραγματοποιείται από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες βρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων και είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και με την τήρηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 περ. Β της ως άνω Απόφασης, η εφοδιάστρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο αρμόδιο Τελωνείο Εφοδιασμού - Ελέγχου τα τελωνειακά παραστατικά εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ, ΦΠΑ) το αργότερο μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα παράδοσης των καυσίμων, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα.
Αναφορικά δε με το ζήτημα του εφοδιασμού του συγκεκριμένου ελικοπτέρου με καύσιμα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, εφόσον ο εφοδιασμός αυτός πραγματοποιήθηκε από φορολογική αποθήκη του Αερολιμένα Σάμου, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών οφείλει να υποβάλει αρμοδίως τα σχετικά τελωνειακά παραστατικά το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2023, οπότε και θα διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής του καυσίμου από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταβληθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Γ. Αναφορικά με την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης ΑΕίας (ΦΠΑ):
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β και γ του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α'248), απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται μεταξύ άλλων για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο, των αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καθώς και η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται κατά τα ανωτέρω.
Ως κυρίως διεθνείς μεταφορές θεωρούνται δε, σύμφωνα με τον νόμο, αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής, διαχειριστική περίοδο.
Επισημαίνεται ότι αεροπορική εταιρία, η οποία δεν έχει έδρα ούτε μόνιμη εγκατάσταση (υποκατάστημα) στην Ελλάδα δικαιούται απαλλαγής από τον ΦΠΑ χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις (έκδοση βεβαίωσης ΔΟΥ, λήψη ΑΦΜ κλπ) εφόσον κατά τον έλεγχο είναι σε θέση να αποδείξει ότι πραγματοποιεί μόνο διεθνείς πτήσεις χωρίς να δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας ασκώντας ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα συμπληρώνοντας προς τούτο κατάλληλα το τελωνειακό παραστατικό κατά τη διαδικασία εφοδιασμού (Ε.2153/28.09.2020 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ).
Δ. Αναφορικά με την τήρηση των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων
Σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα, η είσοδος προσώπου στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό επιτρέπεται μόνο στα ελεγχόμενα σημεία, όπως αυτά καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις.
Ειδικά δε για τα αεροσκάφη, στο άρθρο 20 παρ.1 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) ορίζεται σχετικά ότι τα αεροσκάφη που προέρχονται από άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή από τρίτη χώρα υποχρεωτικά προσγειώνονται σε αεροδρόμια που τελούν υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών. Η δε αναχώρηση αεροσκαφών που έχουν ως προορισμό άλλο Κράτος-Μέλος ή τρίτη χώρα επιτρέπεται μόνο από τα αεροδρόμια αυτά.
Δεν αποτελούν συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, όλοι οι αερολιμένες της ελληνικής επικράτειας σημεία εισόδου - εξόδου, οπότε και οι σχετικές διαδικασίες διαβατηριακού και τελωνειακού ελέγχου δεν δύναται να πραγματοποιηθούν σε άλλα σημεία πλην των προβλεπομένων.
Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος κατά την άφιξή του στη χώρα μας προσγειώθηκε αρχικά στον αερολιμένα Σάμου, ο οποίος αποτελεί σημείο εισόδου - εξόδου και στον οποίο λειτουργούν τελωνειακές αρχές, ώστε να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι τελωνειακοί έλεγχοι και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα στη συνέχεια να προσγειωθεί σε άλλο αερολιμένα εσωτερικού.
Ομοίως και η αναχώρηση του αεροσκάφους από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις, πρέπει να γίνει μόνο από διεθνές αεροδρόμιο, όπου λειτουργούν τελωνειακές αρχές και για τον λόγο αυτό το αεροσκάφος πραγματοποίησε πτήση από το αεροδρόμιο της Πάρου προς το αεροδρόμιο της Σάμου, ώστε να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και στη συνέχεια να μπορέσει να εξέλθει από τη χώρα.
Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από το Τελωνείο Σάμου, το εν λόγω ελικόπτερο αφίχθη στον Αερολιμένα Σάμου στις 27.07.2023, προερχόμενο από την Τουρκία και έχοντας ως προορισμό την Πάρο. Κατά την άφιξη του ελικοπτέρου από την Τουρκία στον Αερολιμένα Σάμου, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τελωνειακοί έλεγχοι αποσκευών και επιβατών προερχομένων από τρίτη χώρα, οι οποίοι διενεργούνται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της πτήσης (εμπορική ή ιδιωτική).
Κατόπιν γνωστοποίησης της επικείμενης αναχώρησης του ελικοπτέρου από τον Αερολιμένα Σάμου προς την Τουρκία-με προέλευση από την Πάρο- στις 28.07.2023, το Τελωνείο Σάμου τέθηκε σε ετοιμότητα για την άσκηση του ενδεδειγμένου τελωνειακού ελέγχου αναχώρησης, ωστόσο η αναχώρηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ατυχήματος.
Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ α.α.
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
---------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 272/28-7-2023 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.272/28-7-2023 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των φορολογικών και τελωνιακών μέτρων που ισχύουν. Στις διατάξεις του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (ν. 2960/2001) ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Επίσης, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τα αεροσκάφη που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Τα αεροσκάφη που προέρχονται από τρίτη χώρα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν πτήσεις -για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς-, να εισέρχονται και να εξέρχονται από διεθνή αερολιμένα, που τελεί υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών, εν προκειμένω αερολιμένας Σάμου. Η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ, και την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τα αεροσκάφη που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Για την πληρότητα της απάντησης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία, επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1099904/8-8-2023 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΟ 09/08/2023 Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Γρ. Δ/ΥΠΑ 16864
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΣΧΕΤ. : Έγγραφό σας με αριθ. 235198/31-7-2023
Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κο Κ. Βελόπουλο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα με βάση την αρμοδιότητα της ΥΠΑ:
Το υπό στοιχεία εθνικότητος και νηολόγησης ελικόπτερο TCHMV τύπου ΕΟ30 το οποίο κατέπεσε στο strip του διαδρόμου του Κρατικού Αερολιμένα Σάμου την 28/7/2023 και ώρα 05:29 UTC ερχόταν από το Αεροδρόμιο Πάρου.
Επέβαινε σε αυτό ένα άτομο, ο κυβερνήτης και δεν μετέφερε επιβάτες.
Το εν λόγω ελικόπτερο είναι ενταγμένο στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate/AOC) της εταιρείας με την επωνυμία “PAN HAVACILIK” η οποία είναι και κάτοχος Άδειας Αερομεταφορέα Τρίτης Χώρας (Third Country Operator Authorization - TCO Authorization) που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (European Union Aviation Safety Agency/EASA).
Στην εταιρεία “PAN HAVACILIK”, έχει χορηγηθεί άδεια από την Υπηρεσία μας για το χρονικό διάστημα από 01-06-2023 έως και 01-06-2024, με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: Δ1/Α/11664/01-06-2023 έγγραφο, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Δ1/Α/3228/707/23-02- 2018 (ΦΕΚ 627/Β/23-02-2018 ) “για την εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφη χωρητικότητας έως δέκα εννέα (19) θέσεων (πτήσεις αεροταξί) προς Ελλάδα από μη κοινοτικούς αερομεταφορείς”.
Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί από τη Δ/νσή μας αντίστοιχη άδεια, ανέρχονται σε 131. ΟΙ αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται ελεύθερα εντός αυτής.
Στην Άδεια που χορηγείται σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών (μη κοινοτικούς), ρητά αναγράφεται ότι η τοπική μεταφορά επιβατών μεταξύ Ελληνικών Αερολιμένων (cabotage) απαγορεύεται.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι για τη στάθμευση του ελικοπτέρου στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, καταβλήθηκαν τα τέλη προσγείωσης.
Λοιπά ερωτήματα δεν εμπίπτουν στο πεδία αρμοδιότητας της ΥΠΑ διότι είτε αφορούν τις φορολογικές αρχές είτε πλέον την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο της Σάμου επί του οποίου συνέβη το συμβάν είναι παραχωρημένο και η ΑΠΑ κατά νόμον έχει την αρμοδιότητα να αντλεί κατά τους ελέγχους της στοιχεία από όλους τους δραστηριοποιούμενους στον Αερολιμένα, δηλ. από το φορέα διαχείρισης αυτού (FRAPORT) καθώς και από τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης (Handlers).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ κου Ι. Κεφαλογιάννη ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣΧΕΤ.: Ερώτηση 272/28-07-2023 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Το σύνολο των τεθέντων ερωτημάτων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ, καθότι πρόκειται για πτήση πολιτικού Ε/Π στο ATHINAI FIR/HELLAS UIR, προς πολιτικό Α/Δ, για την οποία εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ICAO και του AIP GREECE.
Συναφώς, δεν υφίσταται απαγόρευση για πτήση πολιτικού Α/Φ ή Ε/Π άνωθεν Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ