25 Μαΐου 2023

Τι λέει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ανατολικής Σάμου στα ονοματισμένα έργα γίνονται αλλαγές;


Οπως προκύπτει από τη τεχνική έκθεση  ρείθρα έλεγε η μελέτη και να αλλαχθούν μόνο σε δυο σημεία.

Επίσης το σοβαρό είναι που χρήζει δημόσιας απάντησης ότι έχουν προϋπολογίσει και έχουν εγκριθεί 5000Μ2 επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (εργασία 12). 

 Αν υπολογίσουμε  δια 2μέτρα που είναι το πεζοδρόμιο, πρέπει να αλλαχθούν 2,5 Χιλ πεζοδρόμιο. 

Τσιμεντοπλακάκια έχει από τα γήπεδα τένις και μετά στα έργα που αναφέρει η τεχνική έκθεση. 

Βλέπουμε από τις εργασίες που γίνονται ότι  δεν αλλάζουν εκεί τα τσιμεντοπλακάκια, αλλάζουν τα ρείθρα, ενώ λέει πλακάκια, που δεν είναι ονοματισμένο έργο για εκεί. 

Κατα τ΄άλλα είναι τα έργα ονοματισμένα και δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές. Ως ερώτημα τίθεται το εξής Μήπως γίνεται κανονικό <<ξέπλυμα>>;