3 Απριλίου 2023

ΥΠΕΝ: Οδηγίες για να ξεμπλοκάρουν 340.000 δασικά ακίνητα

 

Τι δηλώνει στον ΟΤ ο γεν. γραμματέας Δασών για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

Τις διαδικασίες για τη σύσταση επιπλέον 100 Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕπΕΑ) εκκινεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκειμένου να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε “ομηρία”.


 Όπως αναφέρει στον ΟΤ ο Γενικός Γραμματέας Δασών κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, χθες Σάββατο 1 Απριλίου συγκλήθηκε σύσκεψη με τους επικεφαλής των επτά Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν ώστε να επιταχυνθεί η εξέταση των περίπου 340.000 αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών που έχουν υποβάλλει οι πολίτες και βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
«Πρέπει να υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός σε όλες τις Διευθύνσεις. Εντός του επόμενου μήνα θα έχουν συσταθεί άλλες περίπου 100 ΕπΕΑ και στόχος είναι να επιταχύνουμε την πορεία εξέτασης των αντιρρήσεων. Έως τον Μάρτιο του 2024 θέλουμε να έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις, με αίσθημα ασφάλειας δικαίου τόσο για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών όσο και του φυσικού περιβάλλοντος », επισημαίνει ο κ. Αραβώσης.

Έως σήμερα έχουν ιδρυθεί 116 ΕπΕΑ, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ανενεργές καθώς τα μέλη τους αρχικά δεν αποζημιώνονταν, ενώ στη συνέχεια οι αμοιβές ήταν πολύ χαμηλές και δεν υπήρχε ενδιαφέρον, γι΄ αυτό τα ποσά διπλασιάστηκαν. Για τη λειτουργία των τουλάχιστον 200 Επιτροπών (μαζί με εκείνες που σχεδιάζεται να ιδρυθούν σε έναν μήνα) έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Εκατό υποθέσεις το μήνα
Η αποζημίωση των μελών τους πλέον θα καταβάλλεται εφόσον τηρείται κάθε μήνα ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση εξέτασης 25 υποθέσεων ανά συνεδρίαση, ήτοι 100 υποθέσεις ανά μήνα. Δηλαδή οι περίπου 200 Επιτροπές θα εξετάζουν 20.000 υποθέσεις ανά μήνα. «Κάθε εβδομάδα, θα παρακολουθούμε πώς προχωρούν οι ΕπΕΑ και εάν τηρείται το όριο των 100 υποθέσεων. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει να στέλνουμε εγκυκλίους ώστε να ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο οι δασικές διατάξεις από όλες τις υπηρεσίες», σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

Οι αντιρρήσεις υπολογίζονται περίπου στις 340.000 και αφορούν περί τα 2.600.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί στο 1,9% της χώρας. Ωστόσο, ποσοστό περίπου 30% των αντιρρήσεων εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν ως πρόδηλα σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων δεν μπορούν να τις διαχειριστούν ή να τις μεταβιβάσουν έως ότου περατωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων.

Νέα ευκαιρία για τα πρόδηλα
Όσον αφορά στις αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα που απορρίφθηκαν _ σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δασών που εστάλη προ ημερών σε όλες της Δασικές Υπηρεσίες της χώρας _ θα μετατραπούν αυτόματα σε αντιρρήσεις, υπό την προϋπόθεση της πληρωμής του ειδικού τέλους που προβλέπει ο νόμος για τις αντιρρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν το επόμενο διάστημα σχετικό μήνυμα από τις δασικές υπηρεσίες.

Σε πρώτη φάση θα σταλούν οι κωδικοί αίτησης των απορριφθέντων προδήλων σφαλμάτων στο αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτών και τα απορριφθέντα πρόδηλα θα εμφανίζονται στη σχετική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων ως νέες «Προσωρινές» αντιρρήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ειδοποιηθούν οι πολίτες για την καταβολή του ειδικού τέλους, ώστε να καταστούν οι αντιρρήσεις «Υποβληθείσες». Η νέα αντίρρηση θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο της αρχικής αίτησης προδήλου και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από τον πολίτη (προσωρινή αντίρρηση).

Εγκύκλιος
Επίσης, το ΥΠΕΝ με την εγκύκλιο δίνει οδηγίες για τις διαδικασίες εξέτασής των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές. Ειδικότερα αναφέρεται ότι όσοι ιδιοκτήτες έμειναν στις αρχικές αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων που είχαν υποβάλλει προ του 2021 και δεν επανήλθαν με νέες αντιρρήσεις ή αιτήσεις πρόδηλων στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, δεν θα εξετάζονται από τις Επιτροπές και οι υποθέσεις αυτές αρχειοθετούνται.

Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται αιτήματα που ενώ ικανοποιήθηκαν δεν έχουν κυρωθεί, οι δασικές υπηρεσίες θα προβαίνουν σε συμπληρωματική κύρωση. Πέρα απ’ αυτό, αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί μεν αποφάσεις από τις Επιτροπές, αλλά ανήκουν σε περιπτώσεις για τις οποίες έχει τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, οφείλεται να επανεξεταστούν (εφόσον οι δασικοί χάρτες για τα συγκεκριμένα εδαφικά τμήματα δεν έχουν αναμορφωθεί, διορθωθεί ή κυρωθεί). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων ή προδήλων, για το σύνολο των αιτημάτων ενός ΟΤΑ και αφού αποσταλεί ο συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των Επιτροπών, θα διενεργείται αλληλογραφία με τα οικεία δασαρχεία ώστε να αποσταλούν τα απαραίτητα στοιχεία και να διορθωθούν αναλόγως τα επηρεαζόμενα πολύγωνα του δασικού χάρτη. Η ενσωμάτωση των αποφάσεων των ΕπΕΑ στον δασικό χάρτη θα υλοποιείται ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα.

Πηγή: ΟΤ