15 Μαρτίου 2023

Ψηφίστηκε και από την επιτροπή ποιότητας ζωής η μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης της οδού Καλλιστράτους του δήμου Αν.Σάμου