5 Μαρτίου 2023

Παραμένουν Υποστράτηγοι οι Σάμιοι Δ. Βακεντής - Ε. Θεοδώρου - Π. Καβιδόπουλος

    

 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ανακοίνωσε τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2023: Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(3) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262(4) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(5) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(6) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(7) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(8) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαρίνη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:47377
(10) Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ ΑΜ:47399
(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401
(12) Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:47815
(13) Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου ΑΜ:47818
(14) Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:47828
(15) Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία ΑΜ:47838
(16) Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου ΑΜ:47840
(17) Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου ΑΜ:47843(18) Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου ΑΜ:47847
(19) Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:47855
(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:47866
(21) Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου ΑΜ:47894